Mededelingen

Vacatures

"Tweetende AGF'ers"

Laatste reacties meer

Top 5 - gisteren

Top 5 - afgelopen maand

Top 5 - afgelopen week

Weer & verkeer

Weersverwachting
Nederland
Meer weer in Nederland weeronline.nl Altijd jouw weer

Nieuwe Duitse verpakkingswet: minder ecologische belasting, meer recycling

In Duitsland treedt op 1 januari 2019 het nieuwe Verpackungsgesetz in werking. Die vervangt de huidige Verpackungsverordnung. De nieuwe verpakkingswet schept allerlei nieuwe verplichtingen voor producenten of distributeurs die (goederen)verpakkingen in het verkeer willen brengen.

De Duitse Bondsdag heeft op 30 maart vorig jaar nieuwe regels opgesteld voor verpakkingen. Het hoofddoel van de nieuwe wet, het Verpakkungsgesetz, is om meer afval uit privé-huishoudens te recyclen. Bovendien moet het producenten stimuleren om ecologisch minder belastende en voor recycling geschikte verpakkingen te gebruiken. De nieuwe wet treedt op 1 januari in werking. De nieuwe verpakkingswet geldt voor alle distributeurs die verpakkingen voor de eerste maal bedrijfsmatig in Duitsland in het verkeer brengen.

Dit geldt dus niet alleen voor nationale producenten, maar ook voor bijvoorbeeld importeurs en online handelaren uit 'de buitenlanden', waaronder Nederland. De wet bevat enkele nieuwe of gewijzigde voorschriften en plichten. Van belang is om te beseffen dat iedereen die producten verkoopt tegelijkertijd degene is die de verpakking in het verkeer brengt. Diegene geldt dan ook als producent van verpakkingen en moet vanaf 1 januari volgens de verpakkingswet over een licentie beschikken als de producten bestemd zijn voor consumenten.

Register
Alle producenten, ook de Nederlandse, worden verplicht om zich bij de bevoegde instantie in een register aan te melden en dienen een licentie aan te vragen bij een zogeheten duaal verwijderingssysteem, zoals bijvoorbeeld Der Grüne Punkt. De Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister gaat toezien op de licenties en de handhaving daarvan. In de stichting werken belangenverenigingen, industrie en handel samen.

Voor het milieu
Bedrijven moeten zelf de melding bij de Zentrale Stelle doen. Voor de licentieaanvraag bij het duale systeem kan de producent een adviseur inschakelen. De stichting verzamelt informatie over de hoeveelheden en type van verpakking per duaal systeem om een evenredige verdeling van de kosten voor de inrichting, het transport en de daarmee verbonden informatieplichten te waarborgen. Uiteindelijk is het doel om de recycling van verpakkingsmaterialen te verbeteren en normen in te voeren voor ontwerpen die geschikt zijn voor recycling.

De duale systemen moeten jaarlijks publiceren wat zij gedaan hebben om het gebruik van recyclebare verpakkingen en de inzet van gerecyclede producten te bevorderen. Daarnaast moeten ze melden hoeveel verpakkingen op een hoogwaardiger wijze gerecycled zijn. Het is de bedoeling dat producenten, die voor ecologisch minder belastende verpakkingen kiezen, voordeel genieten. Samengevat zijn het milieubesparend verwerken van verpakkingen en een faire kostenverdeling belangrijke doelen van de nieuwe verpakkingswet.

Transparantie
Elk bedrijf kan in de toekomst via het openbaar register zien of zijn concurrenten over de licenties beschikken en daarvoor betalen. Als dat niet het geval is, mogen de betreffende producten niet meer in het verkeer worden gebracht en kunnen zij dus niet in Duitsland worden verkocht. Er zijn in verband daarmee boetes mogelijk tot tweehonderdduizend euro. Op deze wijze kunnen in Duitsland marktpartijen elkaar in de gaten houden; ze kunnen er ook voor kiezen om deze observaties bijvoorbeeld door advocaten te laten doen.

Bron: Evofenedex

Publicatiedatum :


print   

Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© AGF.nl 2018