Mededelingen

Vacaturesmeer »Tweetende AGF'ers

Laatste reactiesmeer »

Top-5 gisteren

Top-5 afgelopen week

Top-5 afgelopen maand

Koerslijstmeer »

Weer & verkeer

Weersverwachting
Nederland
Meer weer in Nederland
AGF-areaal in Westelijke Sahara gaat groeien van 900 naar 5.000 hectare

Het areaal dat wordt gebruikt voor de teelt van groenten en fruit in de Westelijke Sahara zal groeien van de huidige 900 hectare tot 5.000 hectare, wat zou betekenen dat de teelt stijgt van de huidige 64.000 ton naar 500.000 ton. Dit is een prognose van het landbouwplan van de regio in het kader van het Marokko Groenplan. De prognose was opgenomen in een rapport van de Europese Dienst voor Extern Optreden (EDEO) van de Europese Commissie over de voordelen die de uitbreiding van de associatieovereenkomst met Marokko zou hebben voor de bevolking van de Westelijke Sahara.

Dit rapport is getiteld "Verslag over de voordelen voor de bevolking van de Westelijke Sahara en openbare raadpleging over de uitbreiding van tariefpreferenties tot producten uit de Westelijke Sahara." Er staat in dat de Westelijke Sahara een teeltproductie heeft, met name van tomaten en meloenen, die volgens de gegevens van 2016 ongeveer 900 hectares beslaat "en waarvoor er in de EU een belangrijke markt bestaat." Deze productie werd geschat op 64.000 ton in 2016 en genereert ongeveer 14.000 directe banen met een importwaarde van 65 miljoen euro."

"Dit zijn producten met een hoge toegevoegde waarde, waarvan 78% tomaten (50.000 ton verschillende variŽteiten) en 22% meloenen (14.000 ton)." Deze goederen worden geŽxporteerd naar de EU, Rusland en een aantal Afrikaanse landen. Het is moeilijk om te bepalen wat de eindbestemmingen zijn, maar "er wordt verondersteld dat groenten en fruit die in de Westelijke Sahara worden geteeld ook deel uitmaken van de export naar de EU, wat een rendabele markt is."

In het verslag wordt ook uitgelegd dat, aangenomen dat deze volledige teelt voor de EU bestemd was, de te betalen douanerechten (in het geval dat de tariefvoordelen in de associatieovereenkomst tussen de EU en Marokko voor landbouwproducten niet van toepassing waren) 1,3 miljoen euro bedragen in het geval van de 14.000 ton in de Sahara geteelde meloenen en 5,3 miljoen euro in het geval van de 50.000 ton tomaten.

Het document legt uit dat vanuit sociaal-economisch oogpunt de teelt van groenten en fruit momenteel een belangrijke bron van werkgelegenheid is, omdat het veel arbeid vergt. Er worden ongeveer 14.000 directe banen gegenereerd, met gemiddeld 15 werknemers per hectare. Dit vertegenwoordigt ongeveer 40% van alle landbouwwerkgelegenheid in de regio. Na overleg met vertegenwoordigers en gesprekspartners van de Saharawi stelt het rapport dat de lokale bevolking baat zou hebben bij de ontwikkeling van de tuinbouwsector. En als de bovengenoemde groeiprognoses werkelijkheid worden, zullen 60.000 nieuwe banen worden gecreŽerd, met de daaruit voortvloeiende stijging van het inkomen.

Het verslag, dat ook de visserij- en fosfaatsector analyseert, gaat gepaard met het voorstel dat op 11 juni openbaar werd gemaakt, waarin wordt voorgesteld de protocollen I en IV van de associatieovereenkomst tussen de EU en Marokko te wijzigen ter reactie op de uitspraak van het Hof van Justitie van december 2016. Daarin werd vastgesteld dat de overeenkomst niet van toepassing was op de Westelijke Sahara, omdat dit gebied als een derde partij moest worden beschouwd. In dit voorstel wordt voorgesteld de concessies voor producten die afkomstig zijn uit Marokko uit te breiden tot die uit de Westelijke Sahara.

FEPEX is van mening dat de verwachte aanzienlijke groei van het areaal en de tuinbouw een sterke invloed zal hebben op de situatie op de EU-markt voor producten met ernstige onevenwichtigheden tussen vraag en aanbod. Daarom is het van mening dat de samenwerkingsovereenkomst in de associatieovereenkomst moet worden geactiveerd om verstoringen op de EU-markt te voorkomen en de Marokkaanse export naar de EU op het traditionele niveau te houden.


Bron: fepex.es

Publicatiedatum: 26-6-2018

  

Reacties:


Het rapport is leugenachtig. Er is geen overleg geweest met de legitieme vertegenwoordigers van de Saharawi.
De werkgelegenheid waarover wordt gesproken is voor Marokkaanse kolonisten en de winst is voor het Marokkaanse koningshuis.
Het gebruiken van de grondstoffen van een bezet gebied zonder toestemming van de oorspronkelijke bevolking (dat zijn dus niet de kolonisten) is een schending van internationaal recht. Het Front Polisario heeft dat aangetoond bij het Europees Hof. Er zijn juridische stappen aangekondigd.
van kaas, den haag (email) - 27-6-2018 23:32:43


Plaats een reactie:

Naam: *
Woonplaats: *
Email: *
  E-mail weergeven
Bericht: *
Voer de code in
*

 

 

Ander nieuws uit deze sector: