Mededelingen

Vacatures

"Tweetende AGF'ers"

Laatste reacties meer

Top 5 - gisteren

Top 5 - afgelopen maand

Top 5 - afgelopen week

Weer & verkeer

Weersverwachting
Nederland
Meer weer in Nederland weeronline.nl Altijd jouw weer

Rechtbank laat omgevingsvergunning Aviko-vrieshuis in Steenderen in stand

Omwonenden gingen bij de rechtbank in beroep tegen de aan Aviko verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van een vrieshuis in Steenderen. De rechtbank verklaart deze beroepen ongegrond. Door beslissingen van de Raad van State is het bestemmingsplan voor dit 35 meter hoge vrieshuis onherroepelijk geworden, waardoor een omgevingsvergunning om af te wijken van het bestemmingsplan niet langer is vereist. Daarnaast passeert de rechtbank gebreken met betrekking tot de welstandstoets, de regels waar het uiterlijk van een gebouw aan moet voldoen. 

De rechtbank oordeelt allereerst dat het beroep van een groot aantal eisers niet-ontvankelijk is. Een aantal eisers tekenden in een eerder stadium geen bezwaar aan tegen de vergunning of stelden niet op tijd beroep in bij de rechtbank. Ook worden de beroepen van enkele eisers niet-ontvankelijk verklaard, omdat zij te ver van het vrieshuis af wonen. 

De Raad van State deed in juli 2017 en in januari 2018 uitspraak in de zaak over het beroep van omwonenden tegen het bestemmingsplan voor het vrieshuis. Dit beroep is ongegrond verklaard, waardoor het bestemmingsplan voor het vrieshuis onherroepelijk is. Het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan heeft tot gevolg dat niet langer een omgevingsvergunning is vereist om af te wijken van het bestemmingsplan. De rechtbank oordeelt dat de omwonenden hierdoor geen procesbelang meer hebben bij een oordeel van de rechtbank over het afwijken van het bestemmingsplan. De rechtbank gaat daarom niet over tot een inhoudelijke beoordeling van de beroepsgronden die tegen dit deel van de omgevingsvergunning zijn gericht.

De rechtszaak beperkte zich daarom tot het aspect 'welstand', de regels met betrekking tot het uiterlijk van een gebouw . De rechtbank is het met eisers eens dat de omgevingsvergunning op dit punt gebreken vertoont. Zo is het welstandsadvies van de onafhankelijke welstandcommissie ten onrechte niet als bijlage bij het besluit gevoegd. Ook is getoetst aan nieuwe welstandscriteria die tijdens het besluit nog niet waren opgenomen in de welstandsnota. De rechtbank kan gebreken in een besluit passeren als de belanghebbenden niet worden benadeeld. Niet elk gebrek hoeft daarom te leiden tot een vernietiging van het besluit door de rechtbank. 

Tijdens het beroep zijn alsnog de welstandsadviezen gedeeld, zodat de omwonenden de mogelijkheid hadden om hierop te reageren. De (nieuwe) welstandscriteria waren daarnaast voldoende bekend bij de omwonenden, omdat deze als bijlage bij de omgevingsvergunning en het bestemmingsplan waren toegevoegd. De welstandscommissie heeft weliswaar niet getoetst aan de in de welstandsnota opgenomen criteria voor de landschappelijke inpassing van het vrieshuis met beplanting, maar zij was daartoe ook niet verplicht. De landschappelijke inpassing van het vrieshuis is namelijk geregeld in het bestemmingsplan, zodat het welstandsadvies hierop geen betrekking heeft. Het bestemmingsplan heeft voorrang. De rechtbank passeert daarom ook dit gebrek. Dit betekent dat de omgevingsvergunning in stand blijft. 


Publicatiedatum :


print   

Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© AGF.nl 2018