Mededelingen

Vacaturesmeer »Tweetende AGF'ers

Laatste reactiesmeer »

Top-5 gisteren

Top-5 afgelopen week

Top-5 afgelopen maand

Koerslijstmeer »

Weer & verkeer

Weersverwachting
Nederland
Meer weer in Nederland
Denemarken: Biologische landbouw heeft groene wensen voor nieuwe minister

De Økologisk Landsforening (Belangenvereniging Biologische Landbouw) verwelkomt Jakob Ellemann-Jensen als nieuwe minister van milieu en voeding en legt hem een aantal zaken voor die boven aan de to-do lijst van de minister zouden moeten staan. 2018 wordt een belangrijk jaar voor de ontwikkeling van het nieuwe beleid met betrekking tot de landbouwmiddelen van de EU, de klimaatmaatregelen van de landbouw en de ontwikkeling van de biologische landbouw in Denemarken.

Biologische boeren, bedrijven, professionele koks en burgers die verenigd zijn in de Økologisk Landsforening verwelkomen de nieuwe minister. De vereniging wijst hem daarbij op verschillende politieke kwesties waarbij de minister al duidelijk iets kan betekenen voor de biologische landbouw, het klimaat en het milieu.

"We kennen Jakob Ellemann-Jensen als een echte aanpakker en bruggenbouwer, die zeker beseft dat de Denen meer vaart willen zetten achter de omslag naar een groene landbouw. We verheugen ons op de samenwerking. Een actieve groene politiek moet nieuwe kennis, nieuwe oplossingen en nieuwe markten aandragen voor het milieu, de landbouw en de samenleving," vindt Per Kølster, voorzitter van de Økologisk Landsforening. "Jakob Ellemann-Jensen heeft bovendien de unieke mogelijkheid om invloed uit te oefenen op besluiten met betrekking tot het landbouwbeleid van de EU en de Deense klimaatstrategie voor de landbouw."

Dank aan Esben Lunde Larsen

"We bedanken de scheidende minister, Esben Lunde Larsen, voor een prettige samenwerking, die het milieu ten goede kwam, en we hopen dat we die samenwerking met de nieuwe minister kunnen voortzetten. We hopen ook dat de nieuwe minister evenals Esben Lunde oog zal hebben voor de dagelijkse realiteit van de boeren – ook de biologische boeren. Zo zal een vereenvoudiging van bureaucratie en regulering betekenen dat de boeren zich meer kunnen richten op de ontwikkeling van hun bedrijf, en de biologische bedrijfsvoering," vindt Per Kølster.

Investering in biologische landbouw nodig

Per Kølster wijst erop dat de huidige regering weliswaar middelen heeft vrijgemaakt voor meer biologische landbouw, maar dat de middelen voor onderzoek, opleiding, kennisontwikkeling in de biologische landbouw en de ontwikkeling van nieuwe markten de laatste jaren zijn gehalveerd.

"We hopen dat deze minister zal opkomen voor een verantwoorde investering in onderzoek, educatie, promotie en ontwikkeling van nieuwe groene oplossingen, zodat de mogelijkheden in de biologische landbouw volledig kunnen worden benut. De Denen willen meer biologische producten. Een visionaire groene politiek is van het grootste belang voor de ontwikkeling in dit opzicht," zegt Per Kølster.

EU-landbouwbeleid en Deens klimaatbeleid

De vereniging beschouwt vooral de komende hervorming van het landbouwbeleid van de EU en de ontwikkelingen in de Deense klimaatpolitiek als twee belangrijke kwesties waarbij de minister de biologische landbouw een flinke steun in de rug kan geven.

Jakob Ellemann-Jensen kan een belangrijke rol spelen bij het ontwikkelen van een EU-landbouwbeleid dat de omslag naar biologische landbouw mogelijk maakt. In plaats van passieve steun zal de EU de boeren moeten steunen bij hun inspanningen voor het klimaat, de natuur, het dierenwelzijn en de werkgelegenheid in de landbouw. Daar zullen de Deense boeren wel bij varen en als de invloed op de samenleving merkbaar wordt, zal de publieke steun voor het EU-beleid daarmee toenemen.

De belangrijke rol van de landbouw zelf

"De landbouw kan zelf een belangrijke bijdrage leveren aan het behoud van onze planeet voor toekomstige generaties. Als de biologische landbouw wordt gestimuleerd en als de boeren zelf kunnen bepalen hoe ze de klimaatdoelen halen, kan Denemarken ook op dat gebied vooroplopen zonder dat het de concurrentiepositie van de Deense landbouw negatief beïnvloedt," vindt Per Kølster.

Bron: okologi.dk


Publicatiedatum: 23-5-2018

  

Plaats een reactie:

Naam: *
Woonplaats: *
Email: *
  E-mail weergeven
Bericht: *
Voer de code in
*

 

 

Ander nieuws uit deze sector: