Mededelingen

Vacatures

"Tweetende AGF'ers"

Laatste reacties meer

Top 5 - gisteren

Top 5 - afgelopen maand

Top 5 - afgelopen week

Weer & verkeer

Weersverwachting
Nederland
Meer weer in Nederland weeronline.nl Altijd jouw weer

Voorstel voor speciaal logo voor goederenvervoer per trein

Om in 2030 deuitstoot van broeikasgassen bij binnenlandse transporten (exclusiefvliegreizen) met tenminste 70 procent te verminderen, moet er gebruik wordengemaakt van transportoplossingen die nu beschikbaar zijn. De elektrische treinis het duurzaamste alternatief, en met meer goederen op de rails kan Zweden hetklimaatdoel bereiken en zich houden aan het Verdrag van Parijs. "De regeringheeft de nieuwe klimaatstrategie aan het parlement overgedragen en wij vanGreen Cargo zijn blij dat de regering eindelijk de klimaatcompensatie van 38miljoen euro wil doorvoeren waar wij al jaren voor pleiten."

In 2016 is deuitstoot van broeikasgassen in de Zweedse transportsector in vergelijking met 2010 met 18 procent verminderd,wat neerkomt op drie procent per jaar. Om het klimaatdoel te bereiken moet dattien procent per jaar worden. Dankzij de milieucompensatie is er een grotereconcurrentieneutraliteit ontstaan tussen de vervoerswijzen, waarbij tot nu toehet wegtransport in het voordeel was. De prijzen van wegtransport dalen al vanaf2009 ieder jaar. Tegelijkertijd nemen de kosten van treintransport toe. Daaromis het lastig om concurrerend treinvervoer te bieden.

"Wij van GreenCargo vinden het positief dat er in het treinvervoer wordt geïnvesteerd, en de ontwikkelingenvan de hogesnelheidstrein wijzen erop dat er vanuit de overheid oog is voor hetbelang van de infrastructuur voor het milieu," aldus Kilström. "Maar ik benbang dat er te veel aandacht gaat naar het passagiersvervoer ten koste van hetgoederenvervoer. We moeten het bestaande spoor niet vergeten in onsenthousiasme over nieuwe ontwikkelingen. De infrastructuur van het spoor heefteen duidelijke achterstand opgelopen. Daardoor doet een goederentrein er nu somswel 20 procent langer over om van Borlänge naar Göteborg te komen dan in 2011."Volgens Kilström zal er dan ook fors in treinvervoer moeten worden geïnvesteerdom verlies van concurrentiekracht te voorkomen en te zorgen dat hetklimaatdoel wordt gehaald.

Er zal pas echtiets veranderen als de levensmiddelenbranche en de consument in actie komen. Degrote meerderheid van de Zweedse producten (84 procent) wordt over de wegvervoerd. Juist voor lange afstanden kan heel goed de trein worden ingezet. Vooreen groot deel van de 28 miljoen ton die binnen Zweden over meer dan 300 kmwordt vervoerd, kan beter worden overgestapt op treinvervoer. Bedrijven dieduurzaamheid belangrijk vinden, zullen duidelijk stelling moeten nemen voorklimaatvriendelijk transport. "Daarom willen we een dialoog met delevensmiddelenbranche, allereerst met de handel, om producten die per treinvervoerd zijn te voorzien van een speciaal logo. Informatie over het vervoerontbreekt nu over het algemeen, zodat de consument geen bewuste keuze kanmaken." Nu al zijn er bedrijven, zoals Axfood (met de winkelketen Urban Deli),die het voortouw nemen door geen groenten en fruit meer te verkopen die pervliegtuig zijn aangevoerd.

http://www.di.se/debatt/jan-kilstrom-infor-markning-pa-varor-som-fraktats-pa-jarnvag/


Publicatiedatum :Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© AGF.nl 2018