Mededelingen

Vacatures

"Tweetende AGF'ers"

Laatste reacties meer

Top 5 - gisteren

Top 5 - afgelopen maand

Top 5 - afgelopen week

Weer & verkeer

Weersverwachting
Nederland
Meer weer in Nederland weeronline.nl Altijd jouw weer

Stijging 1,9% ten opzichte van 2016

944 miljoen euro productomzet Belgische tuinbouwveilingen 2017

In 2017 bedroeg de globale productomzet van alle bij het VBT aangesloten veilingen € 944,1 miljoen. Dit betekent een lichte stijging ten opzichte van 2015 (+1,9%) en 2014 (+2,4%). De omzet van alle groenten tezamen was in 2017 vrijwel gelijkaardig aan deze in 2016. Er werd een minieme stijging van minder dan 1% genoteerd. In de fruitsector steeg de omzet in 2017 met 3,6% tegenover 2016. 2017 werd gekenmerkt door droogte in het eerste semester, late lentevorst in april, een hittegolf in juni, hoogzomer weer midden oktober en een bijzonder sombere maand december. Deze extreme weersomstandigheden hebben geleid tot een grillig jaar op het vlak van aanvoer, afzet en prijsvorming.


Omzet VBT-veilingen per deelsector - 2012-2017

BelOrta
sloot 2017 af met een productomzet van € 420,7 miljoen, wat een toename van 5% betekent ten opzichte van 2016 en van 7% tegenover 2015. De omzet van groenten lag in 2017 in dezelfde lijn als deze in 2016. Het belangrijkste product op BelOrta, tomaten, werd bijna 6% meer aangevoerd in 2017 dan in 2016 tegen een betere prijs (+5%) wat resulteerde in een omzetstijging van 11%. De omzet van witloof en komkommers daarentegen, daalde respectievelijk met bijna 5% en ruim 31%. Beide producten werden in 2017 ongeveer 4% minder aangevoerd dan in 2016. Witloof werd in 2017 gemiddeld aan een gelijkaardige prijs verkocht dan in 2016, terwijl de prijs van komkommers doorheen het ganse jaar ondermaats was door een overaanbod in Europa. De hogere middenprijs van sla (+8%) compenseerde de lagere aanvoer (-7%) in 2017 wat leidde tot eenzelfde omzet als in 2016. De omzet van paprika steeg in 2017 met bijna 8% in vergelijking met 2016. De hogere aanvoer (+27%) door areaaltoename wist de lagere middenprijs (-15%) om te buigen naar een omzetstijging. De prijs stond mede onder druk ten gevolge van een grote Europese areaaluitbreiding (voornamelijk in Spanje en Nederland). De omzet van fruit steeg in 2017 met 20% ten opzichte van 2016. De areaaluitbreiding van zowel hardfruit als aardbeien zorgde ervoor dat het aandeel fruit binnen de veiling steeg naar 25%. De welgekomen betere prijsvorming in 2017 van hardfruit resulteerde in een omzetstijging van 34%. Bij aardbeien beïnvloedde de hogere aanvoer de omzet positief (+13%). Als grootste veiling voor houtig kleinfruit wist BelOrta ook hier een omzetstijging van 13% te realiseren in 2017.

Coöperatie Hoogstraten bleef ook in 2017 in stijgende lijn evolueren. Met een productomzet van € 232,1 miljoen werd een toename genoteerd van 6% ten opzichte van 2016 en van 8% tegenover 2015. Bij tomaten is de omzetstijging van bijna 21% toe te schrijven aan de hogere aanvoer (+7%) in combinatie met de gunstigere prijsvorming (+13%). De middenprijs van paprika daarentegen, lag in 2017 bijna 14% lager dan in 2016 en resulteerde omwille van de gelijkaardige aanvoer in een omzetdaling van 14%. Bij aardbeien zorgde het toegenomen volume, samen met een goede prijsvorming (met uitzondering van de prijzen in het najaar), ervoor dat Coöperatie Hoogstraten, als grootste zachtfruitveiling, hiervoor een omzetstijging kon realiseren van bijna 3%.

De REO Veiling noteerde in 2017 een productomzet van € 175,3 miljoen wat duidt op een lichte omzetdaling van 1% ten opzichte van 2016, maar een omzetstijging van 6% tegenover 2015. Bij tomaten kon in 2017 de betere middenprijs (+7%) de afgenomen aanvoer (-5%) compenseren met een lichte omzetstijging (+1%) tot gevolg. Als grootste preiveiling had de REO Veiling in de tweede jaarhelft te kampen met een moeizame prijsvorming. Dankzij de goede prijzen in de eerste maanden kon, ondanks het lagere volume (-7%), de omzetdaling van prei beperkt worden tot 3%. Bij sla kon de betere middenprijs de lagere aanvoer ombuigen naar een omzetstijging (+4%). Champignons en witloof daarentegen, werden in 2017 minder aangevoerd dan in 2016 tegen een licht mindere prijs met een omzetdaling als resultaat. De aanvoer van aardbeien steeg fors in 2017 (+18%) omwille van het groeiende areaal. Dit maakt van aardbeien het derde belangrijkste product op de veiling in 2017. 

De Belgische Fruitveiling kende, na drie opeenvolgende jaren met een gelijkaardige omzet, een omzetstijging van bijna 11% in 2017. De productomzet bedroeg € 103,9 miljoen en overschrijdt hiermee opnieuw de kaap van 100 miljoen. De omzet van peren nam in 2017 toe met 16% ten opzichte van 2016. In 2017 werden minder peren aangevoerd (-11%) tegen een betere prijs (+31%) dan in 2016. De productie van appelen werd zwaar getroffen door de late lentenachtvorst met een gedaalde aanvoer van 38% tot gevolg. De welgekomen gunstige prijszetting tijdens de tweede jaarhelft zorgde in 2017 voor een gelijkaardige appelomzet als in 2016. Het aardbeiseizoen verliep zeer grillig, maar de verhoogde aanvoer kon de lagere middenprijs goedmaken met een omzetstijging van bijna 10% als resultaat. slechte weersomstandigheden leidden voor kersen tot een sterk verlaagd volume en bijgevolg een omzetdaling van 4%. Ondanks de klimatologische tegenslagen met een lagere aanvoer tot gevolg kende het houtig kleinfruit een gunstig jaar en lag de omzet ruim een kwart hoger dan in 2016.

De Limburgse Tuinbouwveiling realiseerde in 2017 een productomzet van ruim € 11,3 miljoen wat een sterke omzetstijging betekent van 55% ten opzichte van 2016 en van 64% tegenover 2015. Bijna 85% van de totale productomzet werd gerealiseerd door fruit. Ondanks de lagere aanvoer van hardfruit in 2017, steeg de omzet van peren met 36% en die van appelen met 39%. Aardbeien kenden een omzettoename van 63% ten gevolge van een sterk verhoogde aanvoer (+69%). Het kleinere aandeel groenten betreft voornamelijk sla.

De Waalse aardbeiveiling Criée de Wépion realiseerde in 2017 een productomzet van ruim € 830.000. Dit betekent een omzetdaling van 14% in vergelijking met 2016 en bijna een halvering ten opzichte van 2015.
 
Naast de klassieke veilingen is ook Ingro, een producentenorganisatie voor industriegroentetelers, lid van het VBT. Ingro sloot 2017 af met een Waarde Verkochte Productie van € 97,5 miljoen. De groeiomstandigheden in 2017 waren enerzijds moeilijk in de lente door de droogte, maar anderzijds uitermate gunstig in het najaar. Dit resulteerde in de hoogste omzet sinds de oprichting 13 jaar geleden. De belangrijkste producten blijven bloemkool, spruitkool, prei, bonen en wortelen.

Klik hier voor het jaarverslag VBT-veilingen


Publicatiedatum :Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© AGF.nl 2018