Mededelingen

Vacatures

"Tweetende AGF'ers"

Laatste reacties meer

Top 5 - gisteren

Top 5 - afgelopen maand

Top 5 - afgelopen week

Weer & verkeer

Weersverwachting
Nederland
Meer weer in Nederland weeronline.nl Altijd jouw weer

bij Combilo

30% meer productie en minder fouten met gerobotiseerde paprikastoplichtlijn

Voor Combilo is het verpakken van de zogeheten stoplichtpaprika's een dagelijkse activiteit. Voorheen een traag en arbeidsintensief product, maar denieuwe robot-geassisteerde verpakkingslijn zorgt ervoor dat Combilo destoplichtverpakking veel efficiënter en met aanzienlijk minder storingen kanproduceren.

'Stoplichten' produceren op de oude manier
De verpakkingshalvan Combilo herbergt vijf lijnen die elk jaar miljoenen stoplichten produceren. 'Deconventionele stoplichtlijn werd vroeger door zeven mensen bemand,' legtproductiemanager Marcel Villerius uit. 'Een persoon vulde de trays metpaprika's van elke kleur. Drie medewerkers plaatsen de paprika's vervolgens metde hand in de juiste kleurvolgorde op de riem. De paprika's gingen vervolgens insets van drie door de flow packer, waar ze in plastic werden verpakt. Er moesteen medewerker bij de verpakkingsmachine staan ​​om de toevoer naar de machinete controleren en eventuele fouten te herstellen. Nadat de paprika's verpakt waren,werd het gewicht gecontroleerd en als een verpakking te licht was, werd datpakket van de band verwijderd. Twee werknemers stonden aan het einde van de bandom de 'stoplichten' in kratten te verpakken die weer op pallets werdengestapeld.'

De paprika's worden gesorteerd en ingedeeld op gewicht
 
De oplossing: een robot-gestuurde lijn
'Degeautomatiseerde lijn doet in wezen hetzelfde als de traditionele lijn,' zegtJeroen Bugter, directeur van EasyPack Technologies, het bedrijf dat de robot-geassisteerdelijn ontwikkelde. 'Een medewerker vult de trays met paprika's van elke kleur endan nemen drie robots de rol van de werknemers die de paprika's op de bandplaatsen over. De robots pakken de paprika's op en zetten ze netjes in dejuiste volgorde op de band, waarna ze door de flowpacker worden gestuurd. Hetproces na de verpakkingsmachine blijft hetzelfde.'Drie paprika's van altijd precies 500 gram met behulp van meetcellen en camera's
Hoewel de rol vande robots op het eerste gezicht erg klein lijkt, steunt het besturingsmechanismevan de robot op een intelligent concept. 'Het handmatig oppakken van items heeftals gevolg dat pakketten vaak te licht of te zwaar zijn,' legt Villerius uit. 'Derobots gaan uit van een gewicht van 500 gram per pakket. De paprika's wordengesorteerd en vervolgens geleverd in gewichtsklassen van 140-160, 160-180 en180-220 gram. In de banden die worden gebruikt om de paprika's naar de robotste transporteren, hebben we meetcellen geïntegreerd. De cellen geven het gewichtvan de afzonderlijke paprika's door aan de gewichtsregelaar. Wanneer de eerstetwee robots een paprika oppakken, kunnen ze kiezen tussen twee transportbanden.Voor de laatste kleur zijn er vier banden, waardoor het voor de robot makkelijkeris om het totale gewicht van de drie paprika's zo dicht mogelijk bij 500 gramte brengen.'

Maar dat is nog nietalles. Nadat de paprika's gewogen zijn, geeft het camerasysteem - bestaande uitdrie camera's - de positie, locatie van de paprika's en de vorm van de stengeldoor. Hiermee kan precies berekend worden hoe de paprika in de juiste positieop de band moet worden verpakt en gedraaid. Volgens Villerius is het werken metpaprika's vooral moeilijk omdat hun vorm zo vaak varieert. En omdat de stelen stijfzijn, moeten ze naar binnen gericht zijn om te voorkomen dat de verpakking scheurt.

Omran apparatuur
Er waren tweebedrijven betrokken bij de ontwikkeling van de geautomatiseerdeverpakkingslijn. De aannemer voor het project was EasyPack Technologies, eenbedrijf dat verpakkingsmachines ontwikkelt en bouwt voor devoedingsmiddelenindustrie. EasyPack werkte nauw samen met Rons ElectronicsSupplies, een vaste partner die de elektronica en bedieningselementen produceerde.Nagenoeg het gehele besturingsmechanisme van de robotapplicatie - metuitzondering van de weegcellen en de gewichtsregelaar - werd geleverd doorOmron.

Jeroen Bugter vanEasyPack Technologies legt uit welke componenten voor de installatie zijngebruikt: 'We hebben drie Omron R6Y Delta 3 robots gebruikt. Dit zijnwaterdichte soorten die grondig kunnen worden gereinigd; dit is belangrijk inde voedingsmiddelenindustrie, die hoge normen stelt aan hygiëne. Elke robot heeftvier servo-aandrijvingen die de drie robotarmen en de rotatieas besturen.Omron heeft ook het FH-5010 camerasysteem met drie camera's en de controllersvoor de transportbanden geleverd. Elke robot heeft zijn eigen schakelkast voorde servo-aandrijvingen en de centrale besturingskast bevat wel 27frequentiecontrollers voor de banden, evenals een NJ501 robotbesturing. Dezelaatste verwerkt de informatie over het gewicht, de positie en de bandsnelheiden stuurt zo de drie Delta robots aan. Op de flowpacker is een encodergeïnstalleerd om de snelheid van de robots te regelen, zodat deze preciesdezelfde snelheid hebben als de verpakkingsmachine. Het bijzondere hiervan isdat alle componenten en controllers van Omron die bij de installatie zijnbetrokken met elkaar gegevens uitwisselen via een EtherCAT netwerk'.

'We gebruiken drie waterdichte Omron robots die grondig kunnen worden gereinigd.'

Rons ElectronicsSupplies heeft het Sysmac Platform van Omron gebruikt om de installatie teconfigureren. Volgens directeur Ron Schinkel is dit een efficiënte en flexibelemanier om te programmeren hoe de machine bewaakt en gecontroleerd wordt. Derobots en de verpakkingslijn worden bediend met behulp van een touchscreen waarmee de machinist parameters zoals gewicht, positie en bandsnelheid viaeenvoudige pictogrammen kan configureren en regelen. Het display toont ookfoutmeldingen.

Productfeed en afwijzingen
'Afgekeurdepakketten moeten handmatig worden uitgepakt en de paprika's moeten wordenteruggebracht naar het begin van de band. Dit is een tijdrovend proces en deextra handeling is schadelijk voor de kwaliteit van de paprika's,' legtVillerius uit. 'De meetcellen en de gewichtsregelaar sturen de robots aan,zodat de grote meerderheid van de pakketten nu op het gewenste gewichtuitkomen. De robots besparen ons tijd, zorgen voor minder foutieve verpakkingenen verbruiken minder verpakkingsmateriaal'.

Villerius is blijmet de nieuwe robot-gestuurde lijn. 'Na een jaar van testruns en enkeleaanpassingen, werkt de lijn nu uitstekend: de robots besparen op mankracht ende robot-gestuurde lijn levert een productiviteit die 30% hoger is per fte daneen traditionele lijn - zeer geruststellend, aangezien we in een tijd leven waarinhet steeds moeilijker wordt om geschikt personeel te vinden.'Voor meer informatie:
Easypack Technologies
Ceresstraat 30,
2651NP Berkel en Rodenrijs
Tel.: +31 6 13 26 60 67
info@easypack-technologies.com

Omron Europe B.V.
Wegalaan 67-69
2132 JD Hoofddorp
Tel.: +31 (0)23 568 13 00
Fax: +31 (0)23 568 13 88
industrial.omron.eu
omron-nl@eu.omron.com

Combilo
Transportweg 23
2742 RH Waddinxveen
Tel.: +31 180 44 67 00
Fax: +31 180 44 67 01
www.combilo.nl
info@combilo.nl

Publicatiedatum :Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© AGF.nl 2018