Mededelingen

Vacaturesmeer »Tweetende AGF'ers

Laatste reactiesmeer »

Top-5 gisteren

Top-5 afgelopen week

Top-5 afgelopen maand

Koerslijstmeer »

Weer & verkeer

Weersverwachting
Nederland
Meer weer in Nederland
"De komende 5 jaar staat er heel wat te gebeuren"

Nieuwe voorzitter nationale sectorvakgroep fruit: Luc Borgugnons

Hagelander Luc Borgugnons is aangeduid als voorzitter van de nationale sectorvakgroep Fruit. Luc is de eerste Hagelander in deze functie. Hij was in het verleden al 5 jaar lid van het Hoofdbestuur van Boerenbond. Ook was hij al 5 jaar voorzitter van de Vakgroep Fruit Hageland, dit mandaat werd onlangs in januari nog voor 5 jaar verlengd. De Nationale sectorvakgroep Fruit bestaat uit afgevaardigden uit elke provincie en vertegenwoordigt de fruittelers van Vlaanderen. Om de 5 jaar worden zowel de provinciale als de nationale structuren hernieuwd.  

Luc Borgugnons: "Natuurlijk ben ik blij om de fruitsector te vertegenwoordigen.  Ik ben fruitteler in hart en nieren en er staan grote uitdagingen op ons te wachten.  De sector zit in zwaar onweer en de komende 5 jaar staat er heel wat te gebeuren.  Ik kijk uit naar deze zware taak.  In het Hoofdbestuur word ik vervangen door Christ Wolfcarius (West-Vlaanderen) en in het Hageland zullen Jean Defrére (ondervoorzitter) en Gwenn Hupko (afgevaardige sectorvakgroep) meer taken op zich moeten nemen. Ik vind het zeer belangrijk dat in bestuursfuncties de taken goed verdeeld zijn. Bestuurders moeten op de eerste plaats fruittelers zijn, ze moeten met handen en voeten in de praktijk staan. Zelf zal ik me bezig houden om de Vlaamse fruitsector terug op de rails te krijgen, want de voorbije jaren waren dramatisch."

7 magere jaren
De ellende in de fruitsector begon 7 jaar geleden.  Op 18 augustus 2011 trok 'de Pukkelpopstorm' over het Hageland.  Hele plantages werden verwoest.  Tijdens de nacht van 8 op 9 juni 2014 raasde 'de Pinksterstorm' over het Waasland en in augustus van datzelfde jaar brak de 'Ruslandcrisis' uit.  Op 23 juni 2016 was Haspengouw aan de beurt. Iedereen herinnert zich nog wel de bomen en hagelnetten die tegen de grond lagen.  Maar niet allen de stormen van de voorbije jaren speelden de sector parten, ook de nachtvorst deed zijn duit in het zakje.  De nacht van 19 op 20 april 2017 werd de fruitteelt in gans Vlaanderen getroffen door lentenachtvorst.  Dit zorgde voor opbrengstverliezen in de appelteelt tot 80%.
Luc Borgugnons: "Het is waar dat de voorbije jaren niet gemakkelijk waren voor de sector.  Velen onder ons hebben hun spaarcenten moeten aanspreken om te kunnen overleven. Hier en daar zijn er overnames gebeurd.  En af en toe zijn er externe investeerders in bedrijven gestapt.  Dit alles is wel een spijtige evolutie die dringend mag stoppen.  Het wordt tijd dat het tij gaat keren.  De fruitteler moet terug zijn boterham kunnen verdienen met zijn bedrijf.  We moeten in ieder geval werk maken van 'een betaalbare weersverzekering voor iedereen'.  Ik stel vast dat de meeste bedrijven die in problemen zitten te maken hebben gehad met één of ander extreem weersfenomeen.  Boerenbond is vragende partij voor zo'n weersverzekering, maar ze moet betaalbaar zijn voor iedereen en daarvoor vragen we een tussenkomst van de overheid.  Hopelijk kunnen we de meerderheidspartijen hiervan overtuigen."

Focus op kwaliteit
Vele fruittelers herkennen hun product niet meer in de winkelrekken.  De kwaliteit in het winkelschap is niet meer het product dat ze afleveren.  Dit kan vele oorzaken hebben.  Iedereen in de keten heeft hierin zijn verantwoordelijkheid.  Zowel de telers die een goed product moet afleveren, als de anderen in de keten die voldoende zorg moeten dragen voor het product.
Luc Borgugnons: "Het is inderdaad zo dat ik veel telefoontjes krijg van telers die ontgoocheld zijn over hun eigen product in de supermarkt.  De sectorvakgroep is zich daar al langer van bewust.  Vandaar dat ik blij ben dat alle actoren in de sector het 'Actieplan Fruit' hebben ondertekend.  De 'algemene kwaliteitsbenadering' was hier het eerste actiepunt.  De sectorvakgroep zal dit actiepunt trekken.  Boerenbond heeft Phillipe Beliën van 'Beliën consult' aangesproken om dit proces te begeleiden.  Verder mag ik hopen dat alle actoren in de sector hun verantwoordelijkheid nemen en er mee voor zorgen dat de kwaliteit in de winkelrekken de komende jaren stijgt.  Dit komt de consument ten goede maar zeker ook de teler.  Dit moet de consument terug meer vertrouwen geven in onze producten."

Biologische fruitteelt
De biologische fruitteelt is in zijn opmars.  Steeds meer fruittelers schakelen om, vooral in de biologische perenmarkt is er nog vraag.  Ook de consument wil meer biologische producten.  Dit is misschien een kans  voor de sector?
Luc Borgugnons: "Ik wil vooral een voorzitter zijn voor alle fruittelers.  In de verschillende sectorvakgroepen, zowel provinciaal als nationaal zitten ook biologische telers.  De meeste fruittelers hebben dezelfde problemen:  De Ruslandboycot, de hagelstormen, de zware administratieve lasten, goed personeel vinden, enz.  Dit heeft niks met de teeltmethode te maken.   De hele fruitsector is er zich van bewust dat we de hoeveelheid gewasbeschermingsmiddelen dienen te beperken.  We leveren dan ook harde inspanningen hiervoor.  Maar het moet in de eerste plaats economisch haalbaar zijn, hiervoor kijk ik naar de consument.  De consument ziet niet graag dat we gewasbeschermingsmiddelen gebruiken, maar in de winkel koopt men wel appelen van Nieuw-Zeeland.  Hierdoor komt onze prijs onder druk te staan en wordt investeren in milieuvriendelijke productiemethodes moeilijker.  Bij deze toch een oproep om meer "Belgisch fruit" te kopen."

Conférence op WK Rusland
De Ruslandboycot houdt nog steeds aan.  Volgens de coöperaties is dit een hoge druk op het rendement.  De Belgische fruitveiling heeft ooit berekend dat het de telers 15 ct/kg kost.  Het verbond van Belgische Tuinbouwveilingen doet enorme inspanningen om nieuwe markten te bereiken.  Tot nog toe met een beperkt resultaat, maar het openen van een nieuwe markt duurt tussen de 5 à 7 jaar.  Aangezien we aan een inhaalbeweging bezig zijn vanaf 2014 zitten er nu toch enkele aan te komen.  
Luc Borgugnons: "Augustus 2014 was één van de zwaarste periodes als Hoofdbestuurder.  Rusland blokkeerde alle land-en tuinbouwproducten van Europa, 1 week voor de perenpluk.  Ik moest toen dikwijls overdag op mijn bedrijf helpen plukken en 's avonds mee onderhandelen over de oplossingen voor de sector.  Er zijn toen wel oplossingen naar voren geschoven maar nooit voldoende om de telers te compenseren.  Ik besef dat maar al te goed.  Ik werd toen uitgenodigd door Hilde Vautmans in een vergadering met toenmalig Europees Commissaris voor buitenlandse handel Karel De Gucht.  Van toen was al duidelijk dat Europa geen enkele toegeving zou doen.  De Gucht verwachtte toen al minimum een boycot van 3 jaar.  Ondertussen zijn die 3 jaar voorbij en is er eigenlijk nog geen hoop dat de grenzen op korte termijn open gaan.  Misschien kunnen onze Rode Duivels de deur wat terug verder openen in Rusland?"

7 vette jaren
Na de 7 magere jaren is het misschien wel tijd voor de 7 vette jaren. Zoals hiervoor al is gebleken heeft de sector al wat tegenslagen gekend.  Het VBT zoekt nieuwe markten, Premier Michel wil praten met Rusland.  De bredeweersverzekering ligt op tafel, het project van 'de integrale kwaliteitsbenadering is opgestart.  Dat zijn toch hoopgevende elementen.
Luc Borgugnons:  Het wordt tijd dat de economische situatie verbetert in de fruitteelt.  Ik zal samen met de vakgroep hiervoor blijven vechten.  Met de vakgroep gaan we binnenkort nog een SWOT-analyse maken van de sector.   Op basis van deze analyse zullen we onze prioriteiten stellen.  We zullen ons dan moeten focussen op onze sterkten en onze kansen en hier de komende jaren werk van moeten maken.

Time for chance
Wie vriend is van Luc op Facebook zag de laatste weken voor zijn verkiezing regelmatig de slogan "Time for change" passeren.  Wij hopen dan ook samen met hem dat de tijden voor de fruitsector veranderen en dat na de 7 magere jaren het nu tijd wordt voor de 7 vette jaren.  We wensen Luc dan ook alle succes toe om samen met zijn leden van de vakgroep de fruitteelt naar een betere toekomst te leiden.


Meer info :
Luc Borgugnons
T: +32(0)495/77 46 13
Publicatiedatum: 26-2-2018

  

Reacties:


Door hr smidt uit duitsland kunnen we nog 5jaar glyfosaat gebruiken eind maart is zijn stemmingen over de nicotines bv admire laat de fruit sector in begie uitspreken om voor de nicotines te stemmen hr staes groen en mevr k van brempt spa nu het deksel op de neus krijgen admire is onmisbaar
jpk, deil (email) - 7-3-2018 17:03:17


Belgen en ned worden steeds een hogereleeftijd zie aow in ned dus er kan vastgesteld worden dat glyfosaat velig is waaromstemde begie dan tegen het gebruil van glyfosaat stemt is eenraadsel
jpk, deil (email) - 26-2-2018 15:42:51


Belgen en ned worden steeds een hogereleeftijd zie aow in ned dus er kan vastgesteld worden dat glyfosaat velig is waaromstemde begie dan tegen het gebruil van glyfosaat stemt is eenraadsel
jpk, deil (email) - 26-2-2018 15:42:45


Plaats een reactie:

Naam: *
Woonplaats: *
Email: *
  E-mail weergeven
Bericht: *
Voer de code in
*

 

 

Ander nieuws uit deze sector: