Mededelingen

Vacatures

"Tweetende AGF'ers"

Laatste reacties meer

Top 5 - gisteren

Top 5 - afgelopen maand

Top 5 - afgelopen week

Weer & verkeer

Weersverwachting
Nederland
Meer weer in Nederland weeronline.nl Altijd jouw weer

Recordbedrag agri-export 2017

Ongekend hoog niveau voor tomatenexport in 2017

In 2017 is voor een bedrag aan 91,7 miljard euro geëxporteerd aan landbouwgoederen, opnieuw een recordbedrag. Dit is een groei van 7 procent ten opzichte van 2016 toen het exportbedrag 85,5 miljard euro was. Nederland exporteerde daarnaast voor 9,1 miljard euro aan landbouw gerelateerde goederen zoals landbouwmachines, kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS en WUR in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Tijdens de Gruhne Woche, de internationale landbouwbeurs die in Berlijn plaatsvindt werden de cijfers door Minister Carola Schouten gepresenteerd.

Minister Carola Schouten: "De exportgroei bevestigt de kracht van de Nederlandse land- en tuinbouwsector. Minstens zo belangrijk is de sterke kennis en innovatiekracht van ons land. De groei van de wereldbevolking, de toenemende vraag naar gezond voedsel en klimaatverandering spelen een steeds belangrijkere rol, ook in de landbouw. Nederland ontwikkelt slimme landbouwtechnieken die hieraan een bijdrage kunnen leveren en die tegelijkertijd ten goede komen aan onze exportpositie. Bijvoorbeeld, ons land ontwikkelt methoden om gewassen te verbouwen met zout water. Door zilte landbouw toe te passen kan er voedsel worden gekweekt op voorheen onbruikbare bodem. Het exporteren van deze kennis wordt steeds belangrijker."Duitsland grootste handelspartner
Van AGF gaat 34 procent naar Duitsland. Met 10,9 procent is het Verenigd Koninkrijk het tweede exportland voor AGF-producten. België, Frankrijk en Polen maken de top vijf van exportbestemmingen compleet. Met name naar Duitsland steeg de export (5 procent) en ook naar Polen en Frankrijk was de procentuele stijging hoog met respectievelijk 16 procent en 11 procent. Het aandeel van deze twee laatstgenoemde landen in de totale AGF-export is beperkt en bedraagt respectievelijk 3 en 5 procent.

Importwaarde
Bij AGF nam de importwaarde toe door de stijging bij fruit (+465 miljoen euro). Ook steeg de waarde van de groente-import, maar de absolute groei in waarde (+225 miljoen) was lager dan die van fruit. Vooral de importwaarde van bananen, kokosnoten en aardbeien zat in 2017 in de lift. Terwijl bij de productgroep groenten (waar ook de aardappelen onder vallen) de importwaarde van aardappelen en glasgroenten steeg.

Het belangrijkste herkomstland van geïmporteerde AGF in Nederland is Spanje. Hier komen met name tomaten, komkommers en paprika's vandaan, maar ook citrusvruchten worden veel uit Spanje betrokken. Ongeveer 15 procent van de totale import van groente en fruit komt uit dit land. In 2017 steeg de import vanuit dit land met 14 procent. Ook Duitsland en België zijn belangrijke importlanden. Enerzijds komt dit doordat deze landen een eigen groente- en fruitproductie hebben die wordt geëxporteerd, anderzijds doordat deze landen via havens en vliegvelden importgoederen naar Nederland verhandelen. De import groeide respectievelijk met 8 en 7 procent in 2017. Verder is Zuid-Afrika een belangrijke exporteur van groente en fruit naar Nederland. Uit dit land worden met name druiven geïmporteerd. Bij een toename van 12 procent heeft dit land een aandeel van 8 procent in de totale import van AGF-producten in Nederland.Export
Met 4,1 miljard euro in 2017 kwam de exportwaarde van de AGF-productgroep 5,3 procent hoger uit dan in 2016 en zet de stijging die in 2014 was ingezet door. Binnen deze productgroep droegen groenten en aardappelen voor 2,3 miljard euro bij en de fruitproducten voor 1,9 miljard euro. De exportwaarde van beide producten nam toe ten opzichte van 2016 (5 procent respectievelijk 6 procent). De toename van de exportwaarde komt mede tot stand door een relatieve toename van de wederuitvoer van met name fruit.

Nederland was in 2017 met een marktaandeel van 24 procent op de Duitse markt de grootste exporteur van landbouwgoederen naar Duitsland. Hoewel de exportwaarde in absolute zin steeg (5 procent), bleef het Nederlandse aandeel in vergelijking met 2016 ongeveer gelijk. Frankrijk was de tweede grootste exporteur naar Duitsland met een aandeel van 7,4 procent. Italië volgde op de voet met een aandeel van 7,2 procent. Voor deze twee laatstgenoemde landen daalde het aandeel.Appelen
In 2017 was de waarde van de door Nederland geëxporteerde appelen gelijk aan de waarde van de import door Nederland, namelijk 185 miljoen euro. Dit betekent een verbetering van de handelsbalans ten opzichte van 2016. De verbetering is het resultaat van een toegenomen export en een afgenomen import. De waardedaling van de import betrof vooral importen uit EU-landen anders dan Duitsland. De export naar de rest van de wereld bleef op peil, bij een toegenomen export naar EU landen. De export van appelen bestaat voor ongeveer 60 procent uit wederuitvoer en voor 40 procent uit waar van Nederlandse makelij.De export van Nederlandse appelen betreft in de eerste drie kwartalen van het kalenderjaar voornamelijk appelen die uit de bewaring komen van de oogst in het jaar ervoor. Vanaf het najaar wordt de nieuwe oogst verkocht. Voor de export in 2017 is daarom zowel de oogst van 2016 als de oogst van 2017 van belang. De Europese appeloogst in 2016 was lager dan de jaren ervoor. In Nederland bleef de productiedaling beperkt. Dit bood kansen voor de Nederlandse exporteurs. Ook in 2017 werden er in heel Europa beduidend minder appelen geoogst als gevolg van vorstschade in het voorjaar. Duitsland, een land waar veel Nederlandse appelen naartoe gaan, zag de appelproductie in 2017 zelfs halveren. Het lage aanbod zorgde voor een hoger prijsniveau van appelen vanaf het najaar van 2017. Ondanks een stijging van de exportwaarde wordt het recordbedrag uit 2013 bij lange na niet geëvenaard.In 2013 werd een recordbedrag gerealiseerd voor de export. Dit had te maken met de erg lage Europese appeloogst in 2012. De prijzen voor het afzetseizoen 2012– 2013 lagen daardoor op een hoger niveau dan gemiddeld. De exportbestemming van Nederlandse appelen is voor 92 procent een land in de Europese Unie; hiervan neemt Duitsland bijna de helft voor zijn rekening. Andere EU-landen waar veel Nederlandse appelen naartoe gaan zijn België, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Belangrijke herkomstlanden van geïmporteerde appelen zijn Chili, Duitsland, NieuwZeeland, België, Frankrijk en Italië. Voorbeelden van appelrassen die worden geïmporteerd zijn Fuji, Royal Gala, Braeburn en Pink Lady.

Italië is veruit de belangrijkste leverancier van appelen aan Duitsland. In 2017 importeerde Duitsland voor 216 miljoen euro aan appelen uit Italië. Bijna de helft van de Italiaanse productie bestaat uit Golden Delicious. Dit ras wordt in Nederland op beperkte schaal geproduceerd. De waarde bij de Duitse import uit Nederland wordt geraamd op 98 miljoen euro. Nederland is daarmee de nummer twee op de Duitse importmarkt.Bevroren aardappelproducten
Nederland heeft een positieve handelsbalans van 1.354 miljoen euro voor bevroren aardappelproducten in 2017. De export van deze producten vindt voor een belangrijk deel (bijna 70 procent) plaats binnen Europa. Duitsland is een belangrijke afnemer; Nederland exporteerde in 2017 voor 240 miljoen bevroren aardappelproducten naar het buurland. Andersom gaat een veel kleiner volume bevroren aardappelproducten vanuit Duitsland naar Nederland, namelijk ter waarde van 30 miljoen euro.Producten die binnen de productgroep bevroren aardappelproducten vallen zijn bijvoorbeeld: frites, aardappelkroketjes, aardappelbolletjes, aardappelenchijfjes, wedges, pommes Duchesse en rösti. Nederland is na België de grootste producent van diepgevroren aardappelproducten in Europa. Na het Verenigd Koninkrijk was Duitsland de belangrijkste Europese exportbestemming van de vooral in Nederland geproduceerde diepgevroren aardappelproducten. De waarde van de export uit Nederland naar alle bestemmingen neemt jaarlijks toe. In 2017 was de totale exportwaarde 1,6 miljard euro. De aardappelverwerkende industrieën in Nederland en België hebben de afgelopen periode fors geïnvesteerd in modernisering en uitbreiding van de productiecapaciteit. De exportwaarde van bevroren aardappelproducten naar Duitsland is sinds 2010 meer dan verdubbeld. De export van bevroren aardappelen bestaat voor bijna 90 procent uit producten van Nederlandse makelij en voor ruim 10 procent uit wederuitvoer.Nederland is veruit de belangrijkste handelspartner van Duitsland van bevroren aardappelproducten. In 2017 importeerde Duitsland voor 196 miljoen euro aan bevroren aardappelproducten uit Nederland. Ongeveer driekwart daarvan bestond uit frites. De waarde van de Duitse import vanuit België was aanzienlijk lager, maar nam in 2017 fors toe tot 49 miljoen euro. België was daarmee het tweede importland, gevolgd door Oostenrijk. Andere omringende landen zoals Denemarken, Oostenrijk en Polen zijn bescheiden leveranciers van diepgevroren aardappelproducten voor de Duitse markt. Nederland heeft van oudsher een sterke positie op de Duitse markt: het levert kwaliteitsproducten in de duurdere marktsegmenten (o.a. fast food). De sterk gegroeide Belgische aardappelverwerkende industrie concurreert vooral op prijs.Tomaten
In 2017 is de Nederlandse tomatenexport op een ongekend hoog niveau van 1753 miljoen euro beland. De export van tomaten uit Nederland fluctueert ieder jaar, maar een niveau als in 2017 werd nimmer bereikt. Ten opzichte van 2016 verbeterde de handelsbalans met 9 procent tot 1 418 miljoen euro in 2017. De export nam met 175 miljoen euro toe en de import met 57 miljoen euro. Met een aandeel van 48 procent was Duitsland de belangrijkste exportbestemming in 2017. Dat aandeel nam echter wel 2 procentpunten af.

De Nederlandse export ging in 2017 voor 92 procent naar EU-28 landen. Met een aandeel van 48 procent was Duitsland opnieuw de belangrijkste bestemming. De export naar EU-landen vertegenwoordigde een waarde van 1 636 miljoen euro. Over een reeks van jaren lijkt de Nederlandse tomatenexport na het dal in 2011 een trend te volgen van een toenemende exportwaarde. De export naar Duitsland ontwikkelt hierin mee. De export van tomaten bestaat voor bijna 90 procent uit waar van Nederlandse makelij en voor 10 procent uit wederuitvoer

De Nederlandse tomatenexport naar Duitsland vertegenwoordigt een exportwaarde van 842 miljoen euro. Het aandeel van Duitsland in de Nederlandse export schommelt de laatste vijf jaar tussen de 48 procent en 50 procent. De exportwaarde steeg in die periode echter wel. Sterke punten van de Nederlandse tomaten die aan de basis hebben gestaan aan deze exportwaardeontwikkeling zijn de kwaliteit, betrouwbare levering, de goed georganiseerde logistiek en de breedte van het assortiment. De laatste tien jaar heeft het tomatenassortiment een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Daarbij is de smaak niet veronachtzaamd. De export naar het Verenigd Koninkrijk lijkt de laatste drie jaar wat te stagneren in waarde, evenals de export naar Zweden, België en Italië.Traditioneel importeert Duitsland qua waarde de meeste tomaten uit Nederland. Het bedrag varieert per jaar, maar de positie van Nederland bleef in 2017 met 761 miljoen euro onveranderd sterk. Nederland had een marktaandeel van 60 procent van de totale tomatenimport van Duitsland in 2017. Aannemende dat de binnenlandse consumptie in Duitsland min of meer gelijk is gebleven, kan worden geconcludeerd dat de positie van Nederland en in mindere mate Spanje op de Duitse markt over een langere reeks van jaren aan het verbeteren is. Dit gaat ten koste van de positie van Frankrijk, België en Italië.

Bron: CBS en WUR

Publicatiedatum :


print   

Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© AGF.nl 2018