Mededelingen

Vacaturesmeer »Tweetende AGF'ers

Laatste reactiesmeer »

Top-5 gisteren

Top-5 afgelopen week

Top-5 afgelopen maand

Koerslijstmeer »

Weer & verkeer

Weersverwachting
Nederland
Meer weer in Nederland
Proefrooiing 2017: 23% meer aardappelen dan vorig seizoen

VTA heeft medio september een proefrooiing uitgevoerd onder haar leden volgens een vastgesteld protocol. Deze opbrengstmeting vindt sinds 2001 plaats en wordt steeds op hetzelfde moment in het jaar uitgevoerd. Met de proefrooiingen worden van een groot aantal consumptierassen verspreid over Nederland monsters gestoken. De resultaten van de septembermeting zijn gebaseerd op monsters van een representatieve groep VTA leden verspreid over heel Nederland.

Gemiddelde opbrengst per hectare
De gemiddelde opbrengst van de monsters is vastgesteld op 58.507 kg per hectare. In 2016 was dit 47.665 kg per ha. Hiermee is de opbrengst per hectare tot op heden 23% hoger dan het vorig seizoen. Ten opzichte van het 5-jarig gemiddelde is de hectareopbrengst 11,7% hoger. Eén en ander is weergegeven in onderstaande grafiek.


Zoals bij de proefrooiing in augustus als is aangegeven, bestonden er tussen de verschillende rassen grote verschillen in opbrengst. De gemiddelde nagroei bedraagt 12.070 kg/ha. Gemiddeld over de 5 voorgaande jaren lag de nagroei in dezelfde periode op 8.971 kg/ha.

N.B.: Bij de resultaten moet wel de opmerking geplaatst worden, dat bij een aantal deelnemers expliciet werd gemeld dat er toch behoorlijk waterschade is. Hoe groot deze is, is nog niet bekend, maar schattingen van telers lopen uiteen van 10 tot 20%. Hier is in de berekening nog geen rekening mee gehouden.

Percentage 50 mm opwaarts 
Het percentage 50 mm opwaarts is vastgesteld op 71%. In 2015 was dit 57%, terwijl het 5-jarig gemiddelde ligt op 71%. Ook hier zien we grote verschillen tussen verschillende percelen.


Het gemiddeld knolaantal van het monster (2x3 meter) is met 176 stuks relatief laag. Vorig jaar lag dit aantal op 178, terwijl het vijfjarig gemiddelde 196 bedraagt. Wat betreft de ontwikkeling van de groei kan worden gemeld, dat voor veel percelen wordt gemeld dat de potentie er wel uit is. Bij een groot aantal monsters staat vermeld, dat het gewas reeds is doodgespoten of totaal versleten is. Slechts een enkeling geeft aan, dat het gewas er nog groen bij staat. 

Wat betreft de kwaliteit:
  1. Er worden opvallend veel monsters gemeld met misvormingen, hetgeen wat extra tarra geeft. Daarnaast wat doorwas en rot.
  2. Aansluitend bij de eerdere opmerking over de waterschade. Los van de directe opbrengstderving geldt daarbij natuurlijk dat de oogst nog niet binnen is en dat dit mogelijk ook nog bewaarproblemen kan geven hier en daar.

Publicatiedatum: 2-10-2017

  

Plaats een reactie:

Naam: *
Woonplaats: *
Email: *
  E-mail weergeven
Bericht: *
Voer de code in
*

 

 

Ander nieuws uit deze sector: