Mededelingen

Vacatures

"Tweetende AGF'ers"

Laatste reacties meer

Top 5 - gisteren

Top 5 - afgelopen maand

Top 5 - afgelopen week

Weer & verkeer

Weersverwachting
Nederland
Meer weer in Nederland weeronline.nl Altijd jouw weer

Wereldwijde kiwi-oogst 2017-2018: data IKO en CSO

Europese kiwioogst daalt licht

Tijdens de zesendertigste editie van de IKO-conferentie (International Kiwifruit Organisation) die eveneens door CSO Italië werd bijgewoond, was de wereldwijde kiwiproductie het onderwerp van gesprek. Er waren ook delegaties uit belangrijke producerende landen aanwezig, zoals Nieuw-Zeeland, Chili, Frankrijk, Spanje, de Verenigde Staten en Griekenland. 

Uit cijfers blijkt dat het Franse kiwi-areaal vorig jaar ongeveer 3.800 hectare bedroeg. De productie van groene en gele kiwi's wordt in 2017-2018 op 58.000 ton geraamd. Dit is minder dan vorig jaar en te wijten aan het koude voorjaar. Een derde van deze opbrengst wordt naar het buitenland geëxporteerd (20.000 ton), met name naar België, Spanje, Taiwan en Duitsland. De binnenlandse afzet is de laatste vijf jaar gegroeid. In 2016 was 335 van de import uit Italië afkomstig, een toename van 10% ten opzichte van het jaar daarvoor. 

Vanwege het tekort aan koude uren was de productie in Portugal vorig jaar lager. In 2017 wordt er ondanks de PSA-bacterie een volumestijging verwacht. Dit is mede te danken aan nieuwe productiegebieden. De productiestijging wordt op 20% geraamd. Tussen 2015 en 2016 daalde de export tot onder de 13.000 ton. Spanje blijft de belangrijkste exportbestemming. 

In Spanje breidt de kiwiteelt zich uit. Het areaal bedraagt momenteel meer dan 1.100 hectare. De komende jaren komen hier nog 150 hectare bij. Volgens de ramingen zal het verhandelbare volume in 2017 ongeveer 15.000 ton bedragen, 15% meer dan in 2016. Bijna al het fruit is voor de binnenlandse markt bestemd en er worden slechts bescheiden volumes geëxporteerd. Spanje blijft de grootste importeur op Europees niveau. In 2016 overschreed het importvolume de 160.000 ton. 

Ook in Griekenland wint de kiwiproductie aan populariteit hoewel het groeitempo sinds 2016 iets afgenomen is. In totaal wordt het kiwi-areaal op 9.000 hectare geschat. De raming voor 2017 wijst in de richting van 185.000 ton, een stijging van 15% ten opzichte van vorig seizoen. Een belangrijk deel van de van de Griekse productie wordt geëxporteerd, met name omdat de binnenlandse markt op jaarbasis niet meer dan 15.000 ton op kan nemen. 

In een paar jaar tijd heeft Griekenland de exportbestemmingen van zijn AGF totaal veranderd. Het land dat voorheen vooral naar landen buiten de EU exporteerde (voor de boycot was 40% van de productie voor Rusland bestemd) levert nu vooral aan EU-landen, met Duitsland en Spanje als voornaamste markten. Nieuwe interessante markten zijn China en India. 

De meeste kiwi's uit Californië zijn van het ras Hayward maar het aantal golden kiwiplantages neemt eveneens toe. De productie zal in 2017-2018 naar verwachting licht dalen naar 27.700 ton, 3% minder dan het jaar daarvoor. Ruim 80% van het fruit wordt op de binnenlandse markt verkocht en de export vindt vooral naar Mexico plaats, op afstand gevolgd door Canada, Japan en Taiwan. 

In 2017-2018 zal de kiwiproductie op het noordelijk halfrond iets meer dan 701.000 ton bedragen, -5% ten opzichte van het jaar daarvoor. De grotere productie in Portugal, Spanje en Griekenland compenseert de daling in Californië, Frankrijk en Italië. 

Kiwiproductie noordelijk halfrond (tonnen)Bron: IKO – Klik hier voor een vergroting

De situatie op het zuidelijk halfrond vertoont grotere verschillen. In Nieuw-Zeeland blijft het areaal groeien. In 2016 bedroeg het al 12.800 hectare. Er is een lichte daling in de Hayward productie. Er worden momenteel op 4.500 hectare golden kiwi's geteeld (bijna allemaal van het ras SunGold). In 2017 bereikte de productie 420.000 ton, ten opzichte van 520.000 ton in het jaar daarvoor (-20%). Gezien de potentiële productiecapaciteit zal in 2018 mogelijk een volume van 540.000 ton gehaald worden. 

Het areaal in Chili blijft krimpen en daalde van 10.400 hectare in 2015 naar 9.500 hectare in 2016. Dit is het gevolg van het gebrek aan boomgaardvernieuwing, PSA en bovenal aan de toenemende focus van telers op andere producten zoals kersen en zachtfruit. In 2017 was de export minder dan in 2016 (-3% ofwel 173-175.000 ton) en in 2018 zal de productie naar verwachting 170.000 bedragen. 

Verwachtingen Italië voor 2017
In Italië bedroeg het kiwi-areaal in 2017 iets meer dan 24.700 hectare, 2% meer dan in 2016. De situatie verschilt echter sterk per regio. In Piëmont is er sprake van een daling van 4% als gevolg van ziektes. Ook in de regio Verona zijn plantages door ziektes getroffen. Gelukkig worden deze verliezen deels gecompenseerd door nieuw plantages. In Emilia-Romagna blijven de volumes stabiel ondanks de vele jonge boomgaarden. In Lazio is de Hayward productie licht gedaald en breidt het goldenareaal zich snel uit. Ook in Bacilicata, Campania en Calabrië groeit het kiwi-areaal. 

In het noorden van Italië heeft alleen Emilia-Romagna geen bijzondere problemen gehad (afgezien van de droge zomer). De volumes zullen dus hetzelfde of hoger zijn dan die van vorig jaar. In Piëmont hebben bomen schade opgelopen door de vorst en de PSA-bacterie, die in de regio's Verona en Veneto nog grotere schade heeft aangericht. In heel Noord-Italië wordt rekening gehouden met een productiedaling van 25% tot 40%. Deze regio kampt met stinkwantsen. Ook heeft de vorst in een aantal regio's voor moeilijkheden gezorgd. In 2017 zal de productie in Lazio mogelijk 30% lager zijn ten opzichte van het voorgaande jaar. In het zuiden is de situatie beter en zijn de opbrengsten normaal. De productie zal dan ook aanzienlijk toenemen, mogelijk met 25% tot 40%. In 2017 zal Italië over 390.400 ton kiwi's beschikken, een daling van 14% ten opzichte van vorig jaar. De productie van golden kiwi's zal tot boven de 36.000 ton stijgen, een toename van 25% ten opzichte van 2016. 

Export
In 2016-2017 bedroeg de kiwi-export 323.000 ton, een daling van 18% ten opzichte van het voorgaande jaar en gelijk aan de periode 2014-2015. Dit was het gevolg van de kleinere beschikbare volumes. Het fruit werd naar 85 bestemmingen over de hele wereld geëxporteerd. De aandacht verschuift van traditionele markten naar veraf gelegen markten zoals Noord- en Zuid-Amerika, het Midden- en Verre Oosten. 
Momenteel zijn EU-landen de belangrijkste bestemmingen. In 2016-2017 nam deze markt 64% van het totale exportvolume op. Spanje en Duitsland zijn de grootste markten, ondanks een daling van respectievelijk 20% en 23% ten opzichte van 2015-2016. Noord-Amerika daalde licht in vergelijking tot het voorgaande seizoen met een volume van 32.000 ton. Het land nam 10% van het Italiaanse exportvolume op (een volume dat gelijk is aan het Californische productievolume). De hoeveelheden die het Verre Oosten opnam, groeide met 7% naar iets meer dan 30.000 ton (9% van de totale export). De belangrijkste markten zijn China en Taiwan, gevolgd door India, Hong Kong en Singapore. 

Import
Italië importeert gewoonlijk tussen de 45.000 en 55.000 ton per jaar. In 2016 bedroeg de import 51.000 ton, het hoogste sinds 2011 en 13% hoger ten opzichte van 2015. Buiten het seizoen domineert fruit uit Nieuw-Zeeland en Chili de markt, hoewel de volumes uit Chili de laatste tijd lijken te dalen. Nieuw-Zeeland was in 2016 de belangrijkste leverancier (28%), een daling van 8% ten opzichte van het seizoen daarvoor. Chili vertegenwoordigde 25% van het totaal met minder dan 13.000 ton. In jaren dat er minder binnenlands product beschikbaar is, wordt er meer uit Griekenland geïmporteerd. Onlangs bedroeg de export uit Griekenland 11.000 ton. 

Retail
Kiwi's vormen 2,6% van het volume AGF dat in Italië verkocht wordt. In de herfst en winter neemt de afzet toe omdat er dan minder concurrentie van ander fruit is. Uit cijfers van GfK die CSO Italië verwerkte werden er vorig jaar 118.000 kiwi's verkocht, wat in lijn is met de afzet van de voorgaande twee jaren. De consumptie is in 2017 ook stabiel, met een stijging van 1% in de volumes dien van januari tot juli afgezet werden ten opzichte van dezelfde periode van het voorgaande jaar. In 2016 kocht 79% van de Italiaanse huishoudens minimaal één keer kiwi's. Tien jaar geleden lag dit percentage op 89%. Positief uitgelegd betekent dit dat er dus potentiële klanten zijn die het product vroeger kochten. Campagnes zouden zich dan ook op deze groep en nieuwe klanten moeten richten. 


Bron: CSO for FreshPlaza

 

Publicatiedatum :Ook onze agf-nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© AGF.nl 2018