Mededelingen

Vacaturesmeer »Tweetende AGF'ers

Laatste reactiesmeer »

Top-5 gisteren

Top-5 afgelopen week

Top-5 afgelopen maand

Koerslijstmeer »

Weer & verkeer

Weersverwachting
Nederland
Meer weer in Nederland
Krimp vrachtmarkt Schiphol dreigt door slotschaarste

Sinds het huidige IATA-zomerseizoen kent Schiphol slotschaarste. Een aantal luchtvaart­maatschappijen kreeg de door hen gevraagde slots niet meer geheel toegewezen. Deze slotschaarste zet zich door in het IATA-winterseizoen dat eind oktober ingaat. Uit een voorlopige inventarisatie van ACN blijkt dat van de bestaande circa 175 vrachtvluchten per week, 32 vluchten nog geen slots verkregen hebben. Verwacht wordt, dat tot mid-september nog enkele toekenningen zullen volgen, maar dat de vrachtcommunity minimaal 25 vrachtvluchten gaat verliezen.

Onder de getroffenen zijn spelers die al vele dan wel tientallen jaren op Schiphol opereren als Singapore Airlines, Kalitta, Emirates, AirBridgeCargo, Saudia, China Southern, China Cargo en Yangtze River. Als de situatie zo blijft, zal dat een forse krimp van de vrachtmarkt betekenen. ACN verwacht ook een fors effect op de werkgelegenheid in de Nederlandse luchtvrachtsector.

Derhalve vragen wij betrokken partijen te komen met een oplossing voor dit probleem.

Oorzaak
De oorzaak van de schaarste is het in 2008 afgesloten Alders-akkoord. Vanwege de hinder is daarin afgesproken dat er tot en met 2020 niet meer dan 500.000 commerciële vliegbewegingen op Schiphol uitgevoerd mogen worden. In de afgelopen jaren maakte Schiphol een grote groei door (2016: 9 % meer passagiers, en in totaal 479.000 vliegbewegingen). De verwachting is dat het plafond van 500.000 dit jaar wordt bereikt en dat de slotschaarste tot en met het jaar 2020 blijft bestaan.

Full freighter operatie moeilijk in slots te passen
Het grote probleem voor de luchtvrachtsector wordt veroorzaakt doordat airlines met een full freighter operatie (dus geen passagiers) minder goed volgens een vast tijdschema kunnen vliegen. Om hun historische rechten op slots te behouden, moeten alle airlines (volgens regelingen van IATA en de EU) 80% van hun slots exact vliegen volgens het aangevraagde tijdschema. Met vrachtvliegtuigen is dat moeilijk omdat de vrachtmarkt grillig is (bijv. hightech productintroducties, bloemenseizoenen en de recente opkomst van e-commerce) en omdat de vrachtcarriers ladingsstromen aan elkaar knopen ("enkeltjes"). Dit in tegenstelling tot de passagiersmarkt die een zeer geregelde "retour"-markt is. Bovendien is wereldwijd de luchtvracht minder punctueel dan de passagiersluchtvaart, waardoor vertragingen eerder optreden en vertragingen elders moeilijker goed te maken zijn. Diverse vrachtmaatschappijen hebben herhaaldelijk met de Slot Coördinator gezeten om te bezien of er oplossingen mogelijk zijn maar helaas vooralsnog zonder resultaat.

Omvang probleem
Uit een voorlopige inventarisatie van ACN blijkt dat voor het komende winterseizoen (21 weken), voor 143 van de bestaande circa 175 vrachtvluchten per week, slots zijn toegekend. Verwacht wordt, dat tot mid-september nog enkele toekenningen zullen volgen, maar dat Schiphol minimaal 25 vrachtvluchten gaat verliezen. Dit is een aanzienlijke reductie (minimaal 15%) van de vrachtcapaciteit. Extra pijnlijk, gezien het verder aantrekken van de economie en de afgeleide stijgende vraag naar capaciteit.

Op Schiphol wordt momenteel ongeveer 60% van de vracht gevlogen in full freighters. De teruggang zou nog groter kunnen zijn wanneer spelers als Singapore Airlines en AirBridgeCargo hun hele operatie naar een andere luchthaven zouden verleggen. De afhandelaren op Schiphol worden ook getroffen door deze krimp al zal het effect op de ene groter zijn dan op de andere. Er dreigt een aanzienlijk aantal banen verloren te zullen gaan. In een aantal gevallen zal het voortbestaan van bedrijven in gevaar kunnen komen. Daarnaast zijn vele luchtvrachtdienstverleners grote huurders op Schiphol. Er zijn in de afgelopen jaren grote investeringen gedaan en slotschaarste leidt tot economische schade.

ACN is bezig met een inventarisatie wat het exacte werkgelegenheidseffect zal zijn op carriers, afhandelaren, truckers, expediteuren en overige logistieke dienstverleners.

Luchtvracht essentieel voor Nederlandse economie
Het belang van luchtvracht voor de Nederlandse economie is groot: meer dan 20% van de bijdrage van de luchtvaart aan het BNP komt voor rekening van de luchtvracht. Als men dit terugrekent naar vluchten, kan gezegd worden dat een full freighter vlucht 4x zoveel bijdraagt aan de economie dan een gemiddelde vlucht op Schiphol. Daarnaast is de luchtvracht op Schiphol nauw verbonden met de rest van de Nederlandse economie. Dit laat zich moeilijker duiden maar zeker is dat de Nederlandse bloemen­import en -export, Europese distributiecentra van tal van Amerikaanse, Japanse, Chinese en Europese bedrijven, de Rotterdamse haven en grote Nederlandse bedrijven zoals ASML, Philips, Akzo, Ahold, Shell en Post NL in meer of mindere mate afhankelijk zijn van het luchtvrachtaanbod op Schiphol. Tot slot zal het niet kunnen honoreren van luchtvrachtvluchten op Schiphol afbreuk doen aan het vertrouwen van de markt in de logistieke functie van Nederland. De impact daarvan is moeilijk in cijfers te vatten.

ACN dringt aan op uitzondering op de AMS slotregeling voor full freighters
Gezien het dreigend verlies van werkgelegenheid en gezien de dreigende economische schade maant ACN partijen snel te komen met een oplossing. ACN heeft hierin de krachten gebundeld met de verladers­organisatie evofenedex alsook de transportorganisatie TLN. Gedrieën wenden we ons tot de ministeries van I&M en EZ, de Slot Coördinator en Schiphol Group om te komen met een oplossing.

Het standpunt van het ACN-bestuur is dat de luchtvrachtsector op Schiphol behoed dient te worden voor een krimp van de vrachtoperatie op Schiphol. ACN is solidair met de overige luchtvaart op Schiphol dat het aantal vliegbewegingen door de Alders-afspraken tot en met 2020 niet of nauwelijks zal kunnen groeien. ACN, TLN en evofenedex zullen tevens nagaan of er een uitzonderingsregeling voor vrachtvluchten kan komen en hoe deze er uit kan zien.

Ons verzoek is zeer urgent: het winterseizoen gaat eind oktober al in en partijen zijn zich volop aan het voorbereiden op hun winter operaties.

Bron: ACN

Publicatiedatum: 22-8-2017

  

Plaats een reactie:

Naam: *
Woonplaats: *
Email: *
  E-mail weergeven
Bericht: *
Voer de code in
*

 

 

Ander nieuws uit deze sector: