Mededelingen

Vacaturesmeer »Tweetende AGF'ers

Laatste reactiesmeer »

Top-5 gisteren

Top-5 afgelopen week

Top-5 afgelopen maand

Koerslijstmeer »

Weer & verkeer

Weersverwachting
Nederland
Meer weer in Nederland
Nettowinst Sligro Food Group €28 mln eerste helft 2017

Sligro staat open voor partnership EMTÉ

De omzet over het eerste halfjaar 2017 bedroeg 1,435 mijard euro, een toename van 5,9 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2016. Autonoom nam de omzet met 3,3% toe. Het bedrijfsresultaat nam met 1 miljoen euro toe tot 35 miljoen euro. De nettowinst over het eerste halfjaar bedroeg 28 miljoen euro en was daarmee gelijk aan vorig jaar.

Uit evaluatie van de EMTÉ 3.0-formule concludeert Sligro Food Group dat de formule veel waardering oogst onder klanten, maar dat zich dat vooralsnog onvoldoende vertaalt naar groei in omzet. Die groei ligt weliswaar boven het niveau van de 2.0-winkels en keert omzetdaling in omzettoename, maar dat is nog onvoldoende om de kosten van ombouw en de toegevoegde nieuwe formule elementen te compenseren. "Een zelfstandige toekomst lijkt niet langer de beste strategie voor onze retailactiviteiten om lange termijn waarde te creëren. Voor onze EMTÉ formule, met een bescheiden marktaandeel van circa 2,5%, zal het hoe dan ook steeds moeilijker worden om de veranderende markt bij te benen. Om deze redenen gaan  wij onderzoeken welke alternatieve strategie voor onze retailactiviteiten de meeste waarde creëert", aldus directievoorzitter Koen Slippens.

Tijdens haar evaluatie heeft Sligro Food Group geconcludeerd dat een partnership een aantrekkelijkere strategische optie is dan de verkoop van haar Foodretail activiteiten. In een partnership verwacht zij enerzijds het gebrek aan schaalgrootte te kunnen compenseren en anderzijds de eerder gecommuniceerde kwalitatieve en kwantitatieve synergievoordelen grotendeels te kunnen behouden voor de Groep. Dat wil Sligro Food Group de komende maanden in overleg met geïnteresseerde partijen uitwerken en concreet vaststellen.

Resultaten
De brutowinst nam met 23 miljoen euro toe tot 331 miljoen euro. Als percentage van de omzet is de brutowinst toegenomen met 0,3% tot 23,1%. In beide bedrijfsonderdelen nam de brutowinstmarge toe. De kosten namen met 28 miljoen euro toe tot 303 miljoen euro. Als percentage van de omzet namen de kosten met
0,8 procent toe tot 21,1 procent. Ten opzichte van vorig jaar waren de kosten gerelateerd aan acquisities en de opstart van Sligro België 2 miljoen euro hoger.  Bovendien was er sprake van bijzondere waardeverminderingen van 3 miljoen euro op buiten gebruik gestelde activa bij Foodretail als gevolg van de ombouw naar 3.0. De overige bedrijfsopbrengsten namen met 6 miljoen euro toe ten opzichte van vorig jaar. Dat was voornamelijk het gevolg van boekwinsten bij de verkoop van drie  winkelpanden van EMTÉ. Deze panden worden nu gehuurd.

Foodservice
De netto ­omzet nam bij Foodservice met 8,3 procent toe (Q2: 8,1 procent). De  acquisities in 2016 en 2017 voegden dit jaar tezamen 35  miljoen euro toe. De autonome omzetontwikkeling bedraagt derhalve 4,6 procent (Q2: 5,2 procent). Het  bedrijfsresultaat vóór amortisatie nam met 3 miljoen euro toe tot 42 miljoen euro. Deze verbetering is het gevolg van de omzettoename. Aangezien het resultaat voor circa 2 miljoen euro gedrukt wordt ten opzichte van vorig jaar, door extra kosten voor acquisities en de opstart van Sligro België, is de onderliggende verbetering nog groter.

Foodretail
Bij Foodretail nam de netto ­omzet met 0,5% toe (Q2: 1,2 procent) ten opzichte van vorig jaar. De identieke consumentenomzet nam in het eerste halfjaar af met 0,3 procent (Q2: 0,6 procent toename). Wanneer de sluitingsweken van de 3.0 winkels buiten beschouwing worden gelaten zien we daar een 'like ­for ­like' omzetgroei
van 1,5 procent vergeleken bij een 'like ­for ­like' omzetafname van 0,1 procent in de 2.0 winkels. Het bedrijfsresultaat vóór amortisatie nam met 1 miljoen euro tot 6 miljoen euro. Het resultaat wordt per saldo met 2 miljoen euro positief beïnvloed door boekwinsten op de verkoop van winkelvastgoed enerzijds en bijzondere  waardeverminderingen op buiten gebruik gestelde activa als gevolg van de ombouw naar 3.0 anderzijds.

Evaluatie Foodretail
Sligro Food Group zag de omzetstijging zich positief ontwikkelen gedurende het afgelopen jaar, een indicatie dat de doorgevoerde optimalisaties vruchten afwerpen. De komende maanden zullen we de lopende ombouwprojecten (4 winkels) afronden en de ombouw daarna pauzeren. Dat biedt de gelegenheid te concentreren op verbetering van de winstgevendheid en verdere optimalisatie van de formule. Naast de beoordeling van onze nieuwe formule heeft Sligro Food Group zich ook gebogen over onze toekomst in Foodretail.

De synergie is nader in beeld gebracht. Daaruit werd geconcludeerd dat deze tussen de 15 en 20 miljoen euro aan (kosten)voordelen per jaar opleveren voor Sligro Food  Group als geheel. Daarnaast levert de combinatie ook voordelen van meer kwalitatieve aard voor de Groep op zoals onderscheidend en lerend vermogen binnen de Groep.

Bron: Sligro Food Group 

Publicatiedatum: 20-7-2017

  

Plaats een reactie:

Naam: *
Woonplaats: *
Email: *
  E-mail weergeven
Bericht: *
Voer de code in
*

 

 

Ander nieuws uit deze sector: