Mededelingen

Vacaturesmeer »Tweetende AGF'ers

Laatste reactiesmeer »

Top-5 gisteren

Top-5 afgelopen week

Top-5 afgelopen maand

Koerslijstmeer »

Weer & verkeer

Weersverwachting
Nederland
Meer weer in Nederland
Europese steun Russisch invoerverbod

70 miljoen euro voor ondersteuning van Europese fruitproducenten

Vanaf 1 juli worden de buitengewone maatregelen ter ondersteuning van producenten van bederfelijke vruchten, die door het importverbod van de Russische autoriteiten worden getroffen, met nog eens een jaar verlengd tot eind juni 2018.

Vangnet
De maatregelen werden door de Commissie ingevoerd in de nasleep van het Russische importverbod van augustus 2014. De verlengde regeling is 70 miljoen euro waard voor EU-fruitproducenten, en biedt een vangnet voor producenten die door het importverbod mogelijk geen afzetmarkt voor hun producten vinden. Ze vergoedt Europese fruittelers die er bijvoorbeeld voor kiezen hun overtollige producten aan organisaties (liefdadigheidsinstellingen, scholen) te bezorgen of ze voor andere doeleinden te gebruiken (diervoeder, compostering, verwerking).

Steun
EU-commissaris voor Landbouw en Plattelandsontwikkeling Phil Hogan: "De Commissie heeft alles gedaan wat in haar macht lag om door het Russische importverbod getroffen producenten te steunen. Deze laatste verlenging geeft opnieuw een duidelijk signaal af dat we onverzettelijk en onverschrokken achter onze landbouwers blijven staan. Deze steunmaatregelen gaan hand in hand met de lopende werkzaamheden ter modernisering en ter vereenvoudiging van het GLB ten behoeve van zowel onze landbouwers als de bredere Europese samenleving."

Aanvulling
De verlengde regeling komt in aanvulling op een aantal andere buitengewone maatregelen ter ondersteuning van de landbouwmarkt die verband houden met het Russische importverbod. Uit regelmatige monitoring en beoordeling van de markt door de Commissie is gebleken dat deze maatregelen de marktsituatie voor niet-blijvende gewassen (doorgaans groenten) hebben verbeterd. Het grootste deel van de door het Russische importverbod getroffen productie is afgeleid naar alternatieve markten en de marktprijzen zijn gestabiliseerd. Aangezien zogenoemde blijvende teelten (fruitbomen) echter minder gemakkelijk aan wisselende omstandigheden aan te passen zijn, zijn de nieuwe maatregelen specifiek ontworpen om deze sector te helpen.

Voedselverspilling
In het kader van de buitengewone maatregelen genieten individuele producenten hogere EU-medefinancieringstarieven dan in het kader van de gewone steunmaatregelen. Landbouwers ontvangen voor 100 procent door de EU gefinancierde steun voor uitdemarktnemingen voor zogeheten gratis verstrekking (het fruit gratis weggeven aan een liefdadigheidsinstelling voor consumptie) waardoor voedselverspilling wordt voorkomen. Voor fruit dat uit de markt wordt genomen maar niet echt wordt geconsumeerd (maar bijvoorbeeld rechtstreeks voor compostering wordt verzonden), of dat wordt geoogst voordat het rijp is (zogeheten groen oogsten) of helemaal niet wordt geoogst, gelden lagere steunniveaus.

Maximum
De maximum hoeveelheid van de regeling bedraagt 165.835 ton fruit, verdeeld over vier verschillende soorten bomen: appelen en peren. pruimen, citrus, perziken en nectarines. In de twaalf onder de maatregelen vallende lidstaten gelden verschillende hoeveelheden voor uitdemarktnemingen zodat de financiŽle steun terechtkomt bij de producenten die er het meest behoefte aan hebben.

Europese producenten van groenten en fruit kunnen behalve op de verlengde buitengewone steunmaatregelen een beroep blijven doen op andere maatregelen in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de EU zoals rechtstreekse betalingen, steun voor plattelandsontwikkeling en financiŽle steun voor producentenorganisaties voor in totaal zo'n 700 miljoen euro per jaar.

Bron: Europese Commissie

Publicatiedatum: 3-7-2017

  

Plaats een reactie:

Naam: *
Woonplaats: *
Email: *
  E-mail weergeven
Bericht: *
Voer de code in
*

 

 

Ander nieuws uit deze sector: