Mededelingen

Vacaturesmeer »Tweetende AGF'ers

Laatste reactiesmeer »

Top-5 gisteren

Top-5 afgelopen week

Top-5 afgelopen maand

Koerslijstmeer »

Weer & verkeer

Weersverwachting
Nederland
Meer weer in Nederland
Intentieovereenkomst Groene Corridor ondertekend

Samenwerking voor duurzaam goederenvervoer in Zuid-Holland

19 bedrijven, overheden, investeerders en kennisinstellingen hebben op 29 juni 2017 de intentieovereenkomst Groene Corridor ondertekend. De partijen gaan samenwerken aan duurzaam en betrouwbaar goederenvervoer tussen het Groene Hart en de Rotterdamse haven, waarbij vervoer over water een belangrijke rol speelt. De officiële ondertekening van de intentieovereenkomst vond plaats tijdens de bijeenkomst 'Goederenvervoer over Water in een stroomversnelling' die door de provincie Zuid-Holland werd georganiseerd.


Dhr. Ottevanger en gedeputeerde Rik Janssen hebben zojuist de symbolische overeenkomst voor de veerdienst Maassluis-Rozenburg getekend.

De provincie wil haar positie als binnenvaartprovincie en economische meerwaarde als logistieke hotspot behouden en versterken. Daarbij is vervoer over water een onmisbare modaliteit. De provincie wil bijdragen aan het wegnemen van drempels, het verbinden van partijen en ondersteunen van initiatieven uit de markt.

Rik Janssen: "Er liggen mooie kansen om weg en water slim te combineren. Samen met  vervoerders, verladers en ondernemers wil ik deze kansen identificeren en benutten. Zo werken we samen aan een slimmere logistiek, een schonere binnenvaart en een sterkere economie in Zuid- Holland."

Groene corridor
De partners van de Groene Corridor werken aan een programmatische aanpak voor de hele regio. Door slimme combinaties tussen vervoer over weg, water en spoor willen zij komen tot klimaatneutraal vervoer dat economisch duurzaam is. Onderdelen van het programma zijn de ingebruikname van elektrisch aangedreven containerschepen voor de binnenvaart, lokale opwekking van energie en een optimale benutting van wegen zoals de N11 en vaarwegen zoals de Gouwe. Na realisatie van de plannen zal alleen al voor de jaarlijkse vervoersbehoefte van de Heineken-brouwerij in Zoeterwoude – één van de partners – 6.000 ton CO2 per jaar minder nodig zijn. Bij de totstandkoming van de Groene Corridor zijn verschillende kennispartners zoals de Wageningen Universiteit en Researchcentrum (WUR) en TNO betrokken, zodat het project als voorbeeld kan dienen voor andere regio's in Europa.


De trotse partners van de Groene Corridor.

Netwerk goederenvervoer over wate
r
De bijeenkomst 'Goederenvervoer over Water in een stroomversnelling' vond plaats op donderdag 29 juni 2017 in De Vertrekhal in Rotterdam. Een jaar eerder kwamen de deelnemers ook bijeen in Rotterdam en legden zij de basis voor het netwerk goederenvervoer over water in Zuid-Holland. Zij maakten concrete afspraken om zich – ieder vanuit de eigen achtergrond en expertise – in te zetten voor het optimaal benutten van de kansen van transport over water. Op 29 juni deelden de netwerkpartners hun resultaten en gingen het gesprek aan over verduurzaming van de binnenvaart, de plek van 'water' in de logistieke keten en het benutten van bestaande infrastructuur. In de haven voor De Vertrekhal lag de 'Zulu02'. Dit schip vaart momenteel in Vlaanderen volgens een concept waarbij kleinere ladingen zelfstandig en efficiënt opgehaald en elders afgezet worden op zogenoemde 'scheepshaltes'. Binnenkort krijgt dit project navolging in de regio Drechtsteden.

New Ways Zuid-Holland

Tijdens de bijeenkomst op 29 juni werd de provincie Zuid-Holland ook officieel partner van het netwerk 'New Ways Zuid-Holland'. Dit is een samenwerking met Lean and Green Off-Road (onderdeel van de Topsector Logistiek) die als doel heeft om te komen tot een verduurzaming van de logistiek. Via samenwerkingsverbanden tussen verladers, vervoerders en andere regionale partners werkt het netwerk aan een betere doorstroming en reductie van de CO2-uitstoot. Het doel is om op internationale routes 80% van het vervoer van de weg naar het water en het spoor te verplaatsen. Zuid-Holland kan hierin een belangrijke partner zijn vanwege het uitgebreide netwerk aan vaarwegen en voorzieningen aan de wal, en de goede samenwerking die er al is tussen logistieke partners.Personenvervoer over water

Ook voor het personenvervoer over water is een resultaat bereikt op 29 juni. Met de feestelijke symbolische ondertekening van een overeenkomst tussen de provincie en Ottevanger OV exploitatie is de veerdienst Maassluis-Rozenburg verlengd voor de periode 2018-2032. Het veer vormt een belangrijke schakel in de bereikbaarheid van de Zuid-Hollandse eilanden en de regio Rotterdam. Bij de Europese aanbesteding die voor dit project is uitgevoerd heeft de provincie veel aandacht besteed aan het verduurzamen van het vervoer en het verhogen van de service aan de reiziger.

Bron: Provincie Zuid-Holland

Publicatiedatum: 3-7-2017

  

Plaats een reactie:

Naam: *
Woonplaats: *
Email: *
  E-mail weergeven
Bericht: *
Voer de code in
*

 

 

Ander nieuws uit deze sector: