Mededelingen

Vacaturesmeer »Tweetende AGF'ers

Laatste reactiesmeer »

Top-5 gisteren

Top-5 afgelopen week

Top-5 afgelopen maand

Koerslijstmeer »

Weer & verkeer

Weersverwachting
Nederland
Meer weer in Nederland
Boerenbond pleit voor meersporenaanpak in kader van weersextremen

Extreme droogte teistert Vlaanderen

Al geruime tijd is het zeer tot extreem droog in gans Vlaanderen. Onder meer in  West-Vlaanderen is de situatie momenteel kritiek. Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker nodigde minister Schauvliege uit op een landbouwbedrijf in Ieper en pleitte er, naast erkenning voor de  huidige situatie als landbouwramp, ook voor  een meersporenbeleid inzake waterbeheer dat de Vlaamse land-en tuinbouw klimaatrobuuster moet maken.

Er wordt ook een watercoördinator aangesteld binnen het departement Landbouw. Dat heeft Vlaams minister Joke Schauvliege gezegd tijdens overleg met Boerenbond over de extreme droogte die de land- en tuinbouw teistert. Een eerste overleg tussen de coördinator en de landbouwers is gepland op 4 juli.Het droogterapport van de VMM bevestigt wat land- en tuinbouwers al vele weken in de praktijk ondervinden: het is zeer tot extreem droog in gans Vlaanderen. Zeker in West-Vlaanderen, waar regen de voorbije maanden zo goed als volledig uitbleef, is de situatie heel kritiek. Dat dit gevolgen zal hebben voor de opbrengsten wordt door niemand nog betwijfeld. De getroffen land- en tuinbouwers vragen, waar mogelijk, maatregelen om hun teelten te beschermen tegen de droogte en vragen de garantie op erkenning voor de geleden verliezen.

Om die vragen kracht bij te zetten nodigde Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker, Joke Schauvliege (minister van Leefmilieu, Natuur en Landbouw) uit op een landbouwbedrijf in Ieper. Bedrijfsleider Marijn Delanote schetste de precaire situatie op zijn bedrijf en in zijn regio. Zonder twijfel is hier steun nodig.

Sonja De Becker dringt daarom aan op klaarheid rond de mogelijkheid tot erkenning van de droogte als landbouwramp. Minister Schauvliege wees er in haar antwoord op dat ze het KMI vorige week al vroeg om de uitzonderlijke toestand te bevestigen. Ze verwacht volgende week een antwoord zodat snel duidelijk wordt of de procedure van landbouwramp kan opgestart worden. Verder vraagt Boerenbond alle betrokken administraties rekening te houden met de situatie waardoor bepaalde verplichtingen niet of nauwelijks kunnen nagekomen worden (bv. oppervlakteaangifte). Ook gaat Boerenbond in overleg met de federaties van aardappel- en groenteverwerkers gezien nu al duidelijk is dat veel telers niet aan hun contract zullen kunnen voldoen. Voorzitter De Becker vraagt ook alle mogelijke instanties die één of andere vorm van waterbron hebben, om die, waar mogelijk, ter beschikking te stellen van de land- en tuinbouw. Voedselproductie is immers in het belang van iedereen en prioritair op diverse andere waterbehoeftes.

Duidelijk is dat weersextremen frequenter voorkomen. Juni 2016 was extreem nat, juni 2017 blijft extreem droog. Twee uitersten die nefaste gevolgen hebben voor land- en tuinbouw, de sector die zeer weersafhankelijk is. Dit benadrukt de nood aan een meersporenbeleid dat de sector klimaat-robuuster moet maken.

Zo moeten in overleg met alle betrokkenen (de land- en tuinbouwsector, waterbeheerders, overheidsdiensten,  onderzoekers en voorlichters,  …) nog meer worden ingezet op een efficiënter watergebruik en op meer en beter watervoorraadbeheer. Verder is er dringend nood aan een private weersverzekering voor de risicoteelten. De voorbije jaren werden in dit dossier de knelpunten blootgelegd. Om de premie betaalbaar te maken, kan via het plattelandsbeleid ondersteuning voorzien worden.

Aanvullend wijst Sonja De Becker op de blijvende nood aan een sterk Rampenfonds. Dit is essentieel om onverzekerbare risico's in te dekken en kan ook fungeren als herverzekeraar.

"Om de sector weerbaarder te maken tegen extreme weersomstandigheden is een meersporenbeleid nodig waarin alle betrokken actoren, van landbouwer tot diverse overheidsdiensten en beleidsmakers, elk hun rol spelen. De voorbije jaren realiseerden de diverse actoren al heel wat op vlak van doordacht watergebruik maar er is meer nodig. Overleg, samenwerking en aandacht voor de specificiteit van de land- en tuinbouwsector zijn hierbij essentieel. Neerslag kan niemand sturen, negatieve gevolgen (deels) opvangen, wel", stelt Sonja De Becker, voorzitter van Boerenbond.


Publicatiedatum: 23-6-2017

  

Plaats een reactie:

Naam: *
Woonplaats: *
Email: *
  E-mail weergeven
Bericht: *
Voer de code in
*

 

 

Ander nieuws uit deze sector: