Mededelingen

Vacaturesmeer »Tweetende AGF'ers

Laatste reactiesmeer »

Top-5 gisteren

Top-5 afgelopen week

Top-5 afgelopen maand

Koerslijstmeer »

Weer & verkeer

Weersverwachting
Nederland
Meer weer in Nederland
Begroting VS 2017: federale bijdrage telers slinkt

Onder de titel "A New Foundation for American Greatness" presenteerde president Donald Trump bij monde van White House begrotingsdirecteur Mick Mulvaney op 23 mei jl. zijn budgetvoorstellen voor FY2018 (okt '17-sept '18). Zijn voorstellen reflecteren in belangrijke mate het skinny budget dat in maart al werd gepresenteerd. Het is echter het Congres dat de uiteindelijke begroting bepaalt en vaststelt.

Het 2018 budgetnieuws voor de landbouw is slecht ontvangen in Washington, DC en buiten de Beltway. De voorzitter van de grootste boerenorganisatie, de American Farm Bureau Federation zei hierover: "Clearly, this budget fails agriculture and rural America."

Sonny Perdue, de nieuwe minister van landbouw heeft de afgelopen weken Amerikaanse boeren keer op keer verteld, tijdens zijn vele bezoeken aan het middenwesten, dat President Trump zich zeer bekommert over het welzijn van het Amerikaanse platteland en de landbouwsector. Perdue heeft tijdens zijn vele speeches in het land het belang benadrukt van programma's die zich richten op verzekeringen voor boeren (het zogenaamde 'farm safety net'), voedselassistentie aan de armere bevolking (staat bekend als SNAP), onderzoek en met name het bevorderen van de export van Amerikaanse landbouwproducten. Het is dan ook opvallend dat onder het budgetvoorstel van Trump juist in al deze programma's flink wordt gesneden. Onder het 2018 budgetvoorstel van Trump wordt het totale budget van het USDA met 8% gereduceerd. Deze reductie komt neer op US$230 miljard over 10 jaar en een banenverlies van 5200 banen, wat een reductie betekent van 5.5%.

Farm Bill

In twee belangrijke programma's, te weten voedselassistentie aan de armere bevolking (SNAP) en de federale bijdrage aan verzekeringsprogramma's voor boeren, wordt met name gesneden. Meer dan 44 miljoen Amerikanen maken gebruik van het Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP). Onder het budgetvoorstel van Trump wordt de federale bijdrage gereduceerd met 25% in tien jaar. Deze reductie van US$ 193 miljard moet door de staten zelf worden opgebracht. Ten aanzien van gewasverzekeringen wordt de maximale federale subsidie gereduceerd tot US$ 40.000 en alleen nog beschikbaar gesteld aan boeren die jaarlijks minder dan US$ 500.000 verdienen. Gezamenlijk met nog een paar andere aanpassingen zou hiermee een besparing van US$ 38 miljard in 10 jaar behaald moeten worden.
Andere belangrijke onderdelen

  • Handelspromotie: er wordt gesneden in diverse landbouwexportprogramma's en meer dan 230 exportpromotiebanen staan op de tocht.
  • Ontwikkelingssamenwerking: het budget voor het Food for Peace programma, waaronder internationale voedselhulp wordt gegeven (US$ 1.5 miljard in 2017), wordt gereduceerd tot nul. Hetzelfde geldt voor het McGovern-Dole International Food for Education and Child Program.
  • Plattelandsbeheer: het Conservation Reserve Program wordt niet verder uitgebreid en blijft beperkt tot 10 miljoen hectare. Onder het voorstel wordt er 21% gesneden in programma's die boeren technische assistentie verlenen. Het tekort moet worden opgevangen door de private sector.
  • Plattelandsontwikkeling: belangrijke programma's zoals de Rural Economic Development Grants worden opgeheven. Dit gaat gepaard met een personeelsreductie van 19%.
  • Lokaal geproduceerd voedsel: onder het budget wordt het Farmers Market en het Local Food Promotion programma, dat onder de 2014 Farm Bill was opgericht, geŽlimineerd. In 2016 heeft dit programma US $28 miljoen ontvangen.
  • Voedselveiligheid en inspectietarieven: het USDA (vleeskeuringsdienst) zal iets meer ontvangen, US$ 1.03 miljard (nu US% 1.01 miljard). De Food and Drug Administratie (FDA), dat onder het Ministerie van Volksgezondheid valt en verantwoordelijk is voor de controle op 80% van de voedingsmiddelen in de VS (alles behalve vlees en eierproducten), wordt met US$ $83 miljoen per jaar gekort. Nieuwe inkomsten, zowel voor de FDA als het USDA, moeten komen uit het heffen van inspectietarieven.

Kritiek op Perdue
Perdue heeft deze week gelijk veel kritische vragen gekregen vanuit het Congres, met name omdat het Trump voorstel op veel onderdelen volledig in tegenspraak is met wat Perdue de afgelopen weken heeft verkondigd. Perdue kon weinig inbrengen, behalve dat zijn departement nauwelijks input had kunnen aanleveren voor het Trump voorstel. Wel stelde hij dat het Congres het budget voor de Farm Bill zal vaststellen en niet de President.

Internationale handel

De directe invloed van de door Trump voorgestelde begroting op het handelsbeleid is relatief beperkt. Hoewel handelsakkoorden in de toelichting wel worden aangeduid als de belangrijkste oorzaak voor de economische stagnatie in de afgelopen jaren Ė de begroting spreekt omineus van 'trade deals that have exported American jobs' Ė laat deze begroting geen indicatie zien van de wijze waarop de Trump regering hier verandering in wil brengen. De voorgestelde bezuiniging van 18% op het Department of Commerce zou in de praktijk zelfs eerder tot het tegendeel leiden: Commerce huisvest immers de International Trade Administration, de autoriteit die verantwoordelijk is voor handelsbevordering en trade enforcement. Met name op dit laatste terrein hebben Trump en Wilbur Ross zich eerder uitdrukkelijk uitgesproken voor versterking van de rol van de federale overheid. Een investering in handhaving zou ertoe moeten leiden dat oneerlijke handelspraktijken door derde landen steviger gesanctioneerd worden en daarmee het speelveld voor Amerikaanse bedrijven zou verbeteren.

Ook de rigoureuze bezuiniging op het State Department heeft handelsgevolgen. Zo zou het waarschijnlijk een inkrimping (of zelfs opheffing) van het African Growth and Opportuniy Act (AGOA) budget inhouden. Onder AGOA exporteert op dit moment een groot aantal Afrikaanse landen tariefvrij naar de VS. Gezien de eerdere uitspraken van Trump over ontwikkelingshulp en zijn eenzijdige focus op het terugdringen van het handelstekort ligt opheffing van AGOA voor de hand. AGOA wordt algemeen als een succes gezien en geniet in het Congres brede steun van Republikeinen en Democraten. Ook dit is dus een onderdeel van de begroting waarop het Congres waarschijnlijk een andere visie heeft dan de president.

Bron: Agroberichten Buitenland

Publicatiedatum: 4-7-2017

  

Plaats een reactie:

Naam: *
Woonplaats: *
Email: *
  E-mail weergeven
Bericht: *
Voer de code in
*

 

 

Ander nieuws uit deze sector: