Mededelingen

Vacaturesmeer »Tweetende AGF'ers

Laatste reactiesmeer »

Top-5 gisteren

Top-5 afgelopen week

Top-5 afgelopen maand

Koerslijstmeer »

Weer & verkeer

Weersverwachting
Nederland
Meer weer in Nederland
Huidige tarieven niet kostendekkend

Aantal nieuw tarieven NAK vastgesteld

Staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken heeft nieuwe tarieven voor een aantal onderzoeken door de NAK vastgesteld. De nieuwe tarieven voor door exportinspecties consumptieaardappelen en zaaizaden en voor de behandeling van een aanvraag voor onderzoek naar het Potato spindle tuber viroid (PSTVd)-virus zijn noodzakelijk omdat de huidige tarieven niet kostendekkend zijn.

De tarieven voor door de NAK uitgevoerde exportinspecties consumptieaardappelen en zaaizaden dekken niet langer de kosten die de NAK hiervoor moet maken. Het invoeren van CLIENT Export en efficiencywinst bij bedrijven hebben geleid tot minder inspectiebezoeken, een kortere duur van de inspectie en meer inspecties per bezoek en dat heeft een negatieve invloed op de tariefopbrengsten. De tarieven voor de hiervoor genoemde werkzaamheden zijn daarom met 1% geïndexeerd. Hiernaast is het starttarief bij de genoemde exportinspecties eenmalig verhoogd. Uit onderzoek bleek dat in dit starttarief nog niet alle kosten van de NAK werden doorberekend aan de aanvrager. De tarieven voor vergeefse reizen en spoed ten aanzien van inspecties bij pootaardappelen, consumptieaardappelen en zaaizaden zijn geïndexeerd met 1% en blijven daarmee kostendekkend. Het gebruik van deze tarieven is overigens beperkt.

Een aantal nieuwe tarieven is vastgesteld voor de behandeling van een aanvraag voor onderzoek naar PSTVd. Het tarief voor spoedbemonstering en spoedonderzoek bij bruin- en ringrot en PSTVd is bepaald op een bedrag van 100 euro per monster. De afhandelingskosten bij spoed voor de NAK zijn ongeacht het type onderzoek per monster vergelijkbaar en dat rechtvaardigt ook één tarief voor de diverse spoedaanvragen monsteronderzoek pootaardappelen en voorkomt tevens onderdekking bij het tarief voor spoedbemonstering en spoedonderzoek bij bruin- en ringrot.

Bron: Staatscourant

Publicatiedatum: 1-6-2017

  

Plaats een reactie:

Naam: *
Woonplaats: *
Email: *
  E-mail weergeven
Bericht: *
Voer de code in
*

 

 

Ander nieuws uit deze sector: