Mededelingen

Vacaturesmeer »Tweetende AGF'ers

Laatste reactiesmeer »

Top-5 gisteren

Top-5 afgelopen week

Top-5 afgelopen maand

Koerslijstmeer »

Weer & verkeer

Weersverwachting
Nederland
Meer weer in Nederland
Nederlandse kennis in aardappelteelt Myanmar gewild

Sinds de zomer van 2016 heeft Nederland een volwaardige ambassade in Myanmar. Volgens landbouwraad Frederik Heijink liggen er veel kansen voor het Nederlandse agrobedrijfsleven. Heijink is inmiddels bijna een jaar actief als landbouwraad. Nederland speelt een belangrijke rol bij de opbouw van de agrarische sector in Myanmar. Verbetering van het landbouwonderwijs, ontwikkeling van agrarische ketens en ondersteuning van de Plantenziektekundige Dienst zijn hierbij prioriteiten.

Hij constateert – op basis van zijn ervaringen in zijn eerste jaar in Myanmar – dat Nederlandse agrobedrijven, maar daarnaast ook onderwijs- en onderzoeksinstellingen, consultants en NGO's veel belangstelling tonen voor activiteiten in Myanmar. "Het is een komen en gaan van missies. Dit land staat op het netvlies van veel bedrijven uit de Nederlandse agrosector. De mogelijkheden zijn inderdaad groot. Veel ondernemingen zien kansen. "Groentezaden en pootaardappelen van Nederlandse oorsprong zijn hier inmiddels al erg gewild."

Pionieren
Heijink omschrijft zijn eerste jaar in Myanmar als "een jaar van pionieren". De teelt is verreweg de belangrijkste economische sector in het land, maar heeft de afgelopen decennia door de achtereenvolgende dictaturen een flinke stap teruggedaan. "Vijftig jaar geleden was Myanmar een belangrijke exporteur van voedsel. Die positie is het land kwijtgeraakt. De productie van bijvoorbeeld rijst is fors omlaag gegaan en per hectare nog maar de helft van die in de buurlanden."

Agrarische grootmacht
Toch is hij optimistisch over de toekomst. De uitgangspositie voor agrarische ontwikkeling – oppervlakte beschikbare teeltgrond, verscheidenheid aan klimaatzones, beschikbaarheid van zoet water en dan nog een enorme afzetmarkt in de regio – is uitermate goed. "Op termijn kan Myanmar zijn vroegere positie als agrarische grootmacht in de regio terugkrijgen. Maar dat gebeurt natuurlijk niet op stel en sprong."

Nederland wil op diverse fronten ondersteuning geven aan de agrarische ontwikkelingen in het land. Het landbouwprogramma dat voor Heijink uitgangspunt is voor zijn activiteiten, kent verschillende prioriteiten. Ondersteuning bij de opbouw van het agrarische onderwijs in het land is een van de speerpunten.

Verbetering landbouwonderwijs

"Onderwijs is vanzelfsprekend de basis van modernisering", zegt Heijink. "Ons uitgangspunt was om in vier jaar een flinke slag te maken. De praktijk blijkt weerbarstig. Want voordat je studenten een volwaardig onderwijsprogramma kunt aanbieden, moet je wel eerst docenten hebben die zowel landbouwkundig als pedagogisch voldoende zijn opgeleid. Dat vraagt veel tijd."

Moderne kennisoverdracht
Om die reden en doordat inmiddels bijna iedereen in Myanmar in het bezit is van een mobieltje of smartphone, ook op het platteland, wordt naast onderwijs ingezet op andere methoden voor kennisoverdracht, bijvoorbeeld via specifieke landbouw-apps, zoals recentelijk voor Myanmar ontwikkeld door het bedrijf Impactterra van de Nederlander Erwin Sikma.

Het concept 'train-the-trainers' is een ander voorbeeld van informatieoverdracht dat relatief weinig tijd vraagt en snel effect kan hebben. Hierbij zijn afgelopen jaar bijvoorbeeld voor de aardappelteelt zogeheten supertrainers opgeleid die vervolgens lokale trainers van kennis voorzien. Via deze methode kunnen binnen enkele jaren enorm veel boeren worden bereikt.

Opbouw Plantenziektekundige Dienst
Een ander speerpunt is de opbouw van de Plantenkundige Dienst in Myanmar. De NVWA is daar nauw bij betrokken. Heijink: "Wil Myanmar een rol van betekenis spelen bij export naar andere landen in Zuidoost Azië, dan moet het land betrouwbare kwaliteitsgaranties kunnen bieden, bijvoorbeeld op fytosanitair gebied. Dat vraagt om een hoogwaardige Plantenziektekundige Dienst."

Minister van landbouw naar Nederland
Volgens Heijink heeft Nederland een positief imago op agrarisch gebied. "De overheid en het bedrijfsleven in dit land willen graag samenwerken met Nederlandse instellingen en bedrijven. Eind mei en eind september bezoeken belangrijke agrarische delegaties Nederland. De landbouwminister van Myanmar geeft zelf leiding aan deze missie. Dat zegt genoeg over het imago van Nederland."

Handelsmissie naar Myanmar
Van 7 tot en met 9 juni bezoekt een Nederlandse handelsmissie Myanmar. De missie is gericht op bedrijven die al zaken doen in Zuidoost Azië en die bij voorkeur daar al zijn gevestigd. Naast land- en tuinbouw wordt aandacht gegeven aan onder meer waterbeheer, afvalmanagement, transport en waterzuivering.

Bron: Agroberichten Buitenland

Publicatiedatum: 10-5-2017

  

Plaats een reactie:

Naam: *
Woonplaats: *
Email: *
  E-mail weergeven
Bericht: *
Voer de code in
*

 

 

Ander nieuws uit deze sector: