Mededelingen

Vacaturesmeer »Tweetende AGF'ers

Laatste reactiesmeer »

Top-5 gisteren

Top-5 afgelopen week

Top-5 afgelopen maand

Koerslijstmeer »

Weer & verkeer

Weersverwachting
Nederland
Meer weer in Nederland
Teler als dataspecialist: standaardiseren onmisbaar

Paul Turner van AgDNA sloeg de spijker op zijn kop met zijn opmerking dat telers heel vindingrijke en kundige mensen zijn. Tijdens het teeltseizoen hebben ze een diversiteit van petten op, zoals die van bodemspecialist, monteur, weerkundige, voorraadbeheerder, marketeer en accountant. En daar is de laatste jaren de rol van dataspecialist aan toegevoegd. Standaardiseren van data en protocollen is noodzakelijk om te zorgen dat telers deze rol goed kunnen invullen.

Teler als data specialist
Op een of andere manier worden telers geacht om zinvolle informatie te halen uit de grote hoeveelheid aan data die uit het teeltproces en omringende processen wordt gegenereerd. Data wordt gegenereerd door machines, sensoren en online services waar ze mee verbonden zijn. Er ontstaat langzamerhand een 24/7 datastroom uit sensoren die continu metingen doen en resultaten rapporteren. De teler moet als data specialist daar wijs uit worden en op grond van data de juiste beslissingen nemen. Gelukkig gaat kunstmatige intelligentie daar in de toekomst steeds meer bij helpen, maar vooralsnog is de inzet van de teler hard nodig.

Gebrekkige data vormt probleem voor telers
In de praktijk heeft de teler, samen met de andere stakeholders in de informatieketen van de voedselproductie, last van het gebrekkig op elkaar aansluiten van data. Oftewel: een gebrek aan interoperabiliteit. Of het nu gaat om verschillende merken machines die met elkaar moeten praten of data uit verschillende bronnen of systemen met elkaar combineren: standaardisatie is nog vaak ver te zoeken. Terwijl het wel noodzakelijk is om processen efficiënt te laten verlopen.

Standaarden voorhanden, maar blijven onbenut
Standaarden zijn vaak wel voorhanden. Er zijn binnen de sectoren verschillende organisaties zoals GS1, FrugiCom, Floricode en AgroConnect die standaarden ontwikkelen en beheren en het gebruik stimuleren. Diverse datarichtlijnen en -protocollen zijn gebruiksklaar en hebben de praktijktoets doorstaan.

Waarom passen we die dan niet uitgebreider toe? Redenen kunnen zijn dat de toepassing van een standaard (te) complex is, het te kostbaar is om te implementeren of dat er geen overtuigende 'business case' voor de individuele gebruiker is. Vaak is de urgentie voor de individuele stakeholder niet groot genoeg. En daarom wordt in de praktijk nog heel veel met bilaterale afspraken gewerkt met bijbehorende 1-op-1 koppelingen van dien.

Internet of Things maakt standaarden belangrijker
Erger je je er ook zo aan dat je bij de aanschaf van een nieuwe mobiele telefoon ook altijd weer een nieuw stekkertje of koptelefoonkabeltje nodig hebt? Gelukkig is bijna zowat verleden tijd. Ook in agrofood bestaat er op zichzelf geen twijfel over het nut van standaarden, maar het vinden van de juiste invulling is vaak lastig want hoe standaardiseer je? Nu al is het voor het combineren van landbouwmachines (tractor merk X met machine merk Y) cruciaal om als teler goed te kunnen werken.

Ook voor het uitwisselen van data tussen systemen binnen een bedrijf of tussen bedrijven en systemen in een keten zijn standaarden cruciaal. De ontwikkelingen rondom Internet of Things (IoT) versterken dit belang enorm. Omdat de omvang van de datastroom en het belang daarvan in het bedrijfsproces alleen maar toenemen, is het nog belangrijker dat systemen en datastromen op elkaar aansluiten.

Snelheid doorvoeren wijzigingen in standaarden belangrijk

De praktijk is dynamisch en de data die wordt gevraagd verandert frequent en vaak met een hoge urgentie. En dat vraagt ook dynamiek van de standaarden. In de hardware sector is een langere doorlooptijd van wijzigingen in standaarden nog acceptabel, omdat de vervangingscyclus daar langer is. Maar als het om software gaat is dat niet meer acceptabel. De doorlooptijd van wijzigingen moet versneld worden, de time to market van nieuwe inzichten moet worden verkort.

De voedselketens waarin we vandaag de dag opereren zijn dynamisch en we moeten daarin ook data-dynamisch kunnen opereren. Software updates worden frequenter en on demand doorgevoerd. De ontwikkeling van standaarden moet die trend bij kunnen houden.

Hoe voorkomen we dat de teler naast data specialist ook standaarden specialist moet worden? Een teler heeft al petten genoeg en moet niet ook nog 'standaarden specialist' worden. Daarom is het van belang dat de leveranciers van machines, apparaten, software applicaties en online services zorgen dat data en systemen op elkaar aansluiten. Daarmee moeten ze waarborgen dat de teler zorgeloos het teeltproces kan managen en optimaal kan opereren in de keten. Daarbij zijn de volgende aspecten van belang:

  1. Klantfocus: de focus moet liggen op de beste oplossingen voor de klant en moet gericht zijn op het bieden van oplossingen, niet standaarden.
  2. Snelheid: nieuwe generatie technologie moet nu voorhanden zijn en kan niet wachten op lange doorlooptijd van publicatie van standaarden.
  3. Onafhankelijkheid: onafhankelijke partijen kunnen de juiste oplossing voor de juiste situatie kiezen en realiseren en kunnen in vrijheid boven de industrie-standaarden opereren.
Kortom, standaardisatie van data en protocollen is noodzakelijk, maar voor veel bedrijven is de toepassing nog (te) complex. Hierdoor is de data van verschillende spelers in de keten onvoldoende op elkaar afgestemd. Met alle mogelijke gevolgen van dien.

Voor meer informatie:
Qray
Agro Business Park 9
6708 PV Wageningen
T: 0317 - 471 371
info@q-ray.nl
www.q-ray.nl

Publicatiedatum: 4-5-2017

  

Plaats een reactie:

Naam: *
Woonplaats: *
Email: *
  E-mail weergeven
Bericht: *
Voer de code in
*

 

 

Ander nieuws uit deze sector: