Mededelingen

Vacaturesmeer »Tweetende AGF'ers

Laatste reactiesmeer »

Top-5 gisteren

Top-5 afgelopen week

Top-5 afgelopen maand

Koerslijstmeer »

Weer & verkeer

Weersverwachting
Nederland
Meer weer in Nederland
BelOrta (ruim 400 mln) Hoogstraten (bijna 220 mln) REO (ruim 177 mln)

Productomzet VBT Veilingen ruim 926 miljoen in 2016

Volgens het jaarverslag van VBT was de globale productomzet van alle aangesloten veilingen € 926,4 miljoen in 2016. Het VBT benadrukt dat de gerealiseerde omzet nog steeds onder druk staat door de Russische importban. De globale productomzet van alle bij het VBT aangesloten veilingen en organisaties lag hiermee in de lijn van 2015 (€ 921,8 miljoen). Ten opzichte van 2014 (€ 805,8 miljoen) betekent dit een omzetstijging van bijna 15%. Terwijl de groentesector in 2016 een lichte omzetstijging van 1,7% kende in vergelijking met 2015, noteerde de fruitsector een lichte daling van dezelfde grootteorde.BelOrta
BelOrta realiseerde in 2016 een productomzet die de kaap van 400 miljoen overschrijdt, namelijk € 400,4 miljoen. Dit duidt op een omzetstijging van 2% tegenover 2015 en van 19% ten opzichte van 2014. Voor groenten werd in 2016 een omzet gerealiseerd gelijkaardig aan deze van 2015. Naar het tomatenseizoen,
hun belangrijkste product, wordt teruggekeken met gemengde gevoelens. In 2016 werden iets minder tomaten (-3%) aangevoerd dan in 2015 wat zorgde voor een lichte omzetdaling, gezien de gelijkaardige middenprijs. Sla en paprika werden eveneens minder aangevoerd in 2016. Paprika (de verschillende kleuren) kende een wisselvallige prijsvorming waardoor de gerealiseerde prijzen voor verschillende telers ver uiteen kunnen liggen. Ongeacht de omzetdaling (-8%) wordt teruggekeken op een kwalitatief goed paprikajaar. De prijzen van sla werden nauwelijks beïnvloed door het weer, terwijl concurrentie met het buitenland regelmatig woog op de prijsvorming. Een lagere middenprijs, in combinatie met een lagere aanvoer, verklaart de omzetdaling. Komkommers en witloof daarentegen kenden een omzetstijging. Door een areaaluitbreiding werden meer komkommers aangevoerd in 2016 en dit tegen behoorlijke middenprijzen. Bij witloof beïnvloedde voornamelijk de betere middenprijs de omzet positief. Fruit vertegenwoordigde ruim 20% van de totale omzet van BelOrta. In het hardfruit resulteerde de sterk verhoogde aanvoer, ondanks de slechte prijsvorming, in een omzetstijging. Bij het zachtfruit daarentegen, werden minder aardbeien aangevoerd, maar de omzetdaling kon beperkt worden door de betere middenprijzen. Houtig kleinfruit zit in de lift wat duidelijk zichtbaar is in aanvoer, prijsvorming en bijgevolg omzet van BelOrta, de grootste veiling voor houtig kleinfruit.

Hoogstraten
De productomzet van Coöperatie Hoogstraten bedroeg € 218,7 miljoen in 2016. Er werd opnieuw een omzetstijging gerealiseerd van 2% tegenover 2015 en 18% ten opzichte van 2014. Groenten verwezenlijkten in 2016 een omzet vergelijkbaar aan deze van 2015. Bij tomaten werd, dankzij de hogere middenprijs en ondanks de afgenomen aanvoer, de omzet van 2015 geëvenaard. Toch zijn algemene conclusies hier moeilijker gezien de variatie in teeltwijzen, variëteiten en bedrijfstypes. Paprika werd in 2016 gekenmerkt door een  vrij stabiele prijsvorming. Ondanks de omzetdaling van 8% ten opzichte van 2015, kan 2016 gerekend worden bij de betere paprikajaren. Bij aardbeien was er voor nagenoeg alle teelten een goede prijsvorming. Niettegenstaande de lagere aanvoer (-9%),  noteerden aardbeien een omzetstijging van ruim 5%.

REO Veiling

De REO Veiling sloot 2016 af met een productomzet van € 177,2 miljoen, wat een toename van 7% betekent ten opzichte van 2015 en van ruim 30% tegenover 2014. Tomaten kenden in 2016 een vrijwel gelijkaardige omzet aan deze van 2015 (quasi gelijke aanvoer en middenprijs). De omzet van prei steeg met meer dan 14% ongeacht het kleinere volume (-4%) en plaatst zich hiermee op gelijke hoogte met tomaten. Ook andere belangrijke groentesoorten binnen de veiling, zoals champignons en witloof, noteerden in 2016 een betere prijs en sloten af met een hogere omzet. De omzet van sla en aardbeien ging licht achteruit in vergelijking met 2015 en dit voornamelijk ten gevolge van een lagere aanvoer, veroorzaakt door het slechte weer.

BFV

De productomzet van de Belgische Fruitveiling bedroeg € 93,8 miljoen in 2016 en ligt hiermee in de lijn van de omzet in 2015 en 2014. In 2016 werd een kwart meer peren aangevoerd dan in 2015. Door de slechte prijsvorming resulteerde dit in een omzettoename van slechts 7%. Ook bij appelen bleef de prijs in 2016 ondermaats. Ondanks de aanvoertoename  (+10%) werd de appelomzet van 2015 niet eens gehaald. De slechte weersomstandigheden leidden voor aardbeien
en kersen tot sterk verlaagde volumes en bijgevolg een omzetdaling van respectievelijk 12% en 25%. Het houtig kleinfruit sloot 2016 af met een omzetstijging van 9% in vergelijking met 2015.

Veiling Haspengouw
In 2016 realiseerde Veiling Haspengouw een productomzet van ruim € 28 miljoen. Rekening houdend met de overeenkomsten die gesloten werden, is een vergelijking met de omzet van voorgaande jaren niet relevant.

LTV
De Limburgse Tuinbouwveiling sloot 2016 af met een productomzet van ruim € 7,2 miljoen wat een omzetstijging van ongeveer 5% betekent in vergelijking met 2015 en 2014. Bijna 95% van de totale productomzet werd gerealiseerd door fruit. In 2016 werd meer hardfruit aangevoerd, terwijl  het aangevoerde volume van zachtfruit en bessen sterk daalde ten opzichte van 2015. In het algemeen realiseerde  het fruit een omzetstijging van ruim 4%.

Criée de Wépion
De productomzet van Criée de Wépion bedroeg bijna € 970.000 in 2016. Ten gevolge van de ongunstige weersomstandigheden realiseerde de Waalse aardbeienveiling slechts 60% van de omzet in 2015 en 2014.

Ingro

Naast de klassieke veilingen is ook Ingro, een producentenorganisatie voor industriegroentetelers, lid van het VBT. Ingro sloot 2016 af met een Waarde Verkochte Productie van € 81,5 miljoen wat ruim 11% lager is dan in 2015. De  groeiomstandigheden in 2016 waren extreem moeilijk door de natte omstandigheden in de lente en de droge periode in de late zomer. Dit resulteerde in een lagere aanvoer van erwten, spinazie, bloemkool in eerste vrucht, spruitkool
en prei. De belangrijkste producten blijven bloemkool, spruitkool, prei, bonen en wortelen.

Klik hier voor het volledige jaarverslag

Publicatiedatum: 21-4-2017

  

Plaats een reactie:

Naam: *
Woonplaats: *
Email: *
  E-mail weergeven
Bericht: *
Voer de code in
*

 

 

Ander nieuws uit deze sector: