Mededelingen

Vacaturesmeer »Tweetende AGF'ers

Laatste reactiesmeer »

Top-5 gisteren

Top-5 afgelopen week

Top-5 afgelopen maand

Koerslijstmeer »

Weer & verkeer

Weersverwachting
Nederland
Meer weer in Nederland
Bitter einde voor Chileense blauwe bessenseizoen

Er is vanuit Chili in het seizoen van 2016-2017 in totaal voor 103.144 ton aan blauwe bessen geëxporteerd. Jaar op jaar is dat een toename van 12,9% en een hoger resultaat dan door de Chileense commissie voor blauwe bessen was geraamd.

Een aantal redenen voor het exportresultaat zijn de uitbreiding van het areaal en het vervangen van oudere rassen door nieuwe en meer productie blauwe bessensoorten. Ook was het door de omstandigheden op de markt mogelijk om het seizoen langer door te laten gaan. De export liep zodoende langer door dan aanvankelijk werd verwacht door de commissie.

Volgens Andrés Armstrong van de Chileense blauwe bessencommissie is er nog een andere reden. "De meest relevante factor was waarschijnlijk de lage prijzen van diepvries-blauwe bessen. Deze prijzen staan onder druk wegens het toenemende volume aan conventionele en biologische verse blauwe bessen. Dit geldt met name voor de biologische blauwe bessen, waarvoor tot aan het vorige seizoen betere omstandigheden werden gevonden binnen het diepvriessegment."

Binnen het seizoen was het opmerkelijk dat de seizoenspiek vier weken eerder begon. Armstrong had hier een bedenkelijk gevoel bij. "We waren niet in staat om ons op deze ontwikkeling voor te bereiden. Dit had gevolgen voor alle processen voor de oogst, verpakking en logistiek. Ook hadden we te maken met de toenemende volumes uit Mexico en Peru, terwijl er nauwelijks promotie-activiteiten in de markt waren georganiseerd. Normaal waren dit soort activiteiten op dit punt in het seizoen immers nooit nodig. Hierdoor nam het volume in opslag toe, maar bleef het omzettempo op hetzelfde niveau steken. Door het grotere aanbod gingen vervolgens de prijzen omlaag," legt Armstrong uit.

Ondanks deze ontwikkelingen bleef na de vroege piekperiode en door meer promotie het volume op ongeveer 6.000 ton. "Hierdoor is de omzet van het fruit genormaliseerd en zijn de prijzen iets verbeterd," zegt Armstrong.

Meer concurrentie 
Tijdens dit seizoen bleek sterk de impact van het groeiende aanbod van andere producerende landen. Het wekelijks aanbod nam toe, wat directe gevolgen had voor de markt. Daarnaast speelde ook de kwaliteit van het lokaal geteelde fruit in verhouding tot dat van geïmporteerd fruit een rol.

Ondanks de positieve cijfers heeft dit seizoen meer moeilijkheden opgeleverd dan positieve reacties in de Chileense sector. "Om de juiste beslissingen te kunnen maken met betrekking tot aanplanting en handel, is het van cruciaal belang om op de hoogte te zijn van de wereldmarkt en de toename in het aanbod," zegt Armstrong.

"We moeten vorderingen blijven maken op het gebied van productiviteit en efficiëntie. De toenemende concurrentie dwingt ons steeds meer om zelf meer concurrerend vermogen te creëren. De kwaliteit is hierbij van kritiek belang. We zien vandaag de dag dat onze klanten steeds meer en steeds betere alternatieven tot hun beschikking hebben, die met ons aanbod kunnen worden vergeleken."

De toegang tot nieuwe markten is een andere nieuwe uitdaging, net als promotie voor deze markten. "Het zal van fundamenteel belang zijn om te weten te komen hoe de wekelijkse teeltomstandigheden moeten worden geïnterpreteerd. Hiermee kunnen we de periodes voor promotie definiëren en voor deze periodes een geschikte verpakking gebruiken. Dit speelt een sleutelrol bij het eindresultaat van elk seizoen," aldus Armstrong.

Maule-regio domineert Chileense sector
De export vanuit de Chileense regio Maule is toegenomen met 7%. Hierdoor is dit wederom het teeltgebied met het grootste aandeel aan blauwe bessen-export. Vanuit Maule werd in totaal 32.448 ton aan blauwe bessen geleverd, wat goed is voor 31% van de totale blauwe bessen-export voor 2016-2017.

Daarna volgt de regio Biobío, dat een totaal van 29.838 heeft geëxporteerd. Het volume van Biobío nam toe met 20% en had een aandeel van 29%.

De grootste toename in exportvolume vond plaats in La Araucanía. Deze regio exporteerde 11.704 ton, wat 29% meer was dan het volume van iets meer dan 9.000 ton van het vorige seizoen.

Aziatische markt neemt toe
Bijna alle markten voor Chileense blauwe bessen zijn gegroeid. Nadat in het vorige seizoen sprake was van een terugval, zijn de markten van Europa en Azië nu het meest toegenomen. Het exportvolume voor Europa nam toe met 14,4%, terwijl dat van het verre oosten groeide met 53,6%. Voor beide regio's is dat een record.

Het exportvolume naar Noord-Amerika nam toe met 6,7% waarmee een niveau wordt bereikt dat vergelijkbaar is met het seizoen 2012-2013. Ondanks deze toename is het exportvolume naar Noord-Amerika sinds 2010-2011 nagenoeg hetzelfde gebleven, terwijl bij Europa en Azië sprake is geweest van constante groei.

Binnen de Europese markt hadden het Verenigd Koninkrijk en Nederland een groei van respectievelijk 10% en 12,4%. De directe export naar Duitsland nam significant toe en staat nu op 1.291 ton.

De groei in Azië werd voornamelijk gestimuleerd door China, dat voor 9.526 ton aan Chileense blauwe bessen importeerde. Dit was een toename van 75%. Zuid-Korea is nog steeds een aantrekkelijke markt, maar had een volume dat jaar op jaar gelijk bleef. De export naar Japan nam opnieuw af. De markt in Taiwan nam daarentegen met 85% enorm toe. Er worden op dit moment meer blauwe bessen naar Taiwan geëxporteerd dan naar Japan.

In de regio van Noord-Amerika nam de VS het grootste volume op dat op voorhand was geproduceerd. Terwijl er ook meer volume uit Peru en Mexico op deze markt kwam, werden de Chileense blauwe bessen in medio december met relatief weinig promotie op de Amerikaanse markt gezet. Hierdoor hoopte het aanbod in opslag zich op, was er relatief weinig omzet en daalden de prijzen, terwijl de VS doorgaans de belangrijkste markt is voor Chileense blauwe bessen.

"Er was een significante toename in het Peruaanse aanbod. De seizoenspiek van Peru viel samen met het begin van de piekweken van Chili. De aanwezigheid van Mexicaans volume is meer permanent aanwezig tijdens het seizoen, hoewel het aanbod per week minder is. Het Mexicaanse aanbod nam toe met het begin van maart, wat gelijk viel met het einde van ons seizoen," licht Armstrong toe.


Bron: SimFRUIT según Comité

Publicatiedatum: 13-4-2017

  

Plaats een reactie:

Naam: *
Woonplaats: *
Email: *
  E-mail weergeven
Bericht: *
Voer de code in
*

 

 

Ander nieuws uit deze sector: