Mededelingen

Vacaturesmeer »Tweetende AGF'ers

Laatste reactiesmeer »

Top-5 gisteren

Top-5 afgelopen week

Top-5 afgelopen maand

Koerslijstmeer »

Weer & verkeer

Weersverwachting
Nederland
Meer weer in Nederland
Regels voor EU-producentenorganisaties groenten en fruit versoepeld

Dankzij de nieuwe regels die de Europese Commissie op 13 maart heeft goedgekeurd worden de regels voor Europese producentenorganisaties in de groenten- en fruitsector eenvoudiger, worden zij geconfronteerd met minder administratieve lasten en kunnen zij rekenen op meer financiŽle steun in tijden van crisis. De rol van de producentenorganisaties wordt verder versterkt door ze aantrekkelijker te maken voor niet-leden. Tegelijk wordt de werking van de bestaande regeling voor marktbeheer verbeterd.

Elk jaar wordt voor circa 47 miljard euro aan groenten en fruit geproduceerd in 3,4 miljoen bedrijven over de hele Europese Unie. Volgens de meest recente beschikbare cijfers zijn er ongeveer 1.500 producentenorganisaties, die samen goed zijn voor 50 procent van de productie van groenten en fruit in de Europese Unie. Naast de rechtstreekse steun en de medefinanciering van de Europese Unie voor plattelandsontwikkelingsprojecten hebben de groenten- en fruitproducenten voor 430 miljoen euro aan buitengewone steunmaatregelen ontvangen sinds Rusland in augustus 2014 een embargo heeft ingesteld op de uitvoer van landbouwproducten en levensmiddelen uit de Europese Unie. De Europese Commissie verstrekt elk jaar ook ongeveer 700 miljoen euro aanvullende financiering voor producentenorganisaties.

Europees Commissaris voor Landbouw, Phil Hogan: "In het kader van landbouw en voedselproductie in Europa, is de groenten- en fruitsector van cruciaal belang. De Europese Commissie zal naast de sector blijven staan. Het is essentieel dat de miljoenen telers voldoende worden beloond voor hun moeite en dat consumenten de producten kunnen blijven kopen."

Bovenop deze doorlopende afzetsteun, zullen de nieuwe regels zorgen voor:
  • Een stijging van de steun die beschikbaar is om groenten en fruit uit de markt te nemen wanneer dat wegens onvoorziene marktontwikkelingen noodzakelijk is. De prijzen van de uit de markt genomen producten zullen stijgen van 30 tot 40 procent van de gemiddelde marktprijs over de laatste 5 jaar wanneer die producten gratis worden verstrekt, en van 20 tot 30 procent wanneer die producten voor andere doeleinden worden gebruikt zoals compostering, verwerking tot diervoeder of distillatie;
  • Het aantrekkelijker worden van producentenorganisaties in de groenten- en fruitsector voor producenten die momenteel niet zijn aangesloten. Dit wordt bereikt door meer duidelijkheid te verschaffen over de acties van de producentenorganisaties waarvoor de Europese Unie financieringssteun kan geven en door het maximumpercentage van de productie die buiten de organisatie om mag worden afgezet, vast te stellen op 25 procent. Hoewel de aangesloten producenten worden aangemoedigd hun hele productie te leveren aan de producentenorganisatie, die ze dan voor hen afzet, kennen veel leden ook een traditie van rechtstreekse verkoop aan de consument. De bevordering van dergelijke korte toeleveringsketens is ook een belangrijk voorstel van de Europese Commissie. De nieuwe regels maken een consistentere aanpak mogelijk dan de bestaande verordening, die alleen een minimumdrempel vaststelt en elke lidstaat zijn eigen maximum laat bepalen;
  • Vereenvoudiging en verduidelijking van de wetgeving met betrekking tot transnationale producentenorganisaties en unies daarvan. Deze organisaties zijn cruciaal voor de internationalisering van de sector, aangezien zij niet alleen helpen landbouwers meer markttoegang voor hun productie te bieden, maar er ook voor zorgen dat de toegevoegde waarde die door hogere uitvoer wordt gegenereerd, weer bij de telers terechtkomt. Om de betalingen aan transnationale organisaties te vereenvoudigen en te verduidelijken, worden controles en betalingen nu bijvoorbeeld gekoppeld aan het grondgebied waar de actie van de transnationale organisatie wordt uitgevoerd.
Nadat de regeling is goedgekeurd door de Europese Commissie, hebben de Europese Raad en het Europees Parlement nu 2 maanden om te stemmen over de gedelegeerde verordening, die vervolgens in werking zal treden.

Bron: Europese Commissie

Publicatiedatum: 14-3-2017

  

Plaats een reactie:

Naam: *
Woonplaats: *
Email: *
  E-mail weergeven
Bericht: *
Voer de code in
*

 

 

Ander nieuws uit deze sector: