Mededelingen

Vacaturesmeer »Tweetende AGF'ers

Laatste reactiesmeer »

Top-5 gisteren

Top-5 afgelopen week

Top-5 afgelopen maand

Koerslijstmeer »

Weer & verkeer

Weersverwachting
Nederland
Meer weer in Nederland
Inzicht in keten noodzakelijk voor juiste transportmodaliteit

Door inzet van meer duurzame multimodale vervoersopties (met name trein, truck en binnenvaart ) neemt de gemiddelde verblijfsduur in de keten toe. Voor een significante toename van multimodale ketens ontbreekt echter een optimale keteninrichting (logistiek en technisch) en kennisontwikkeling op bedrijfsniveau. Het gaat dan om raseigenschappen (veredelaars), meer grip hebben op oogstkwaliteit (telers) en een optimale post-harvest behandeling passend bij de gekozen transportmodaliteit (handel) en het betreffende product.

Intelligente ketenmonitoring borgt dit proces en maakt inzichtelijk welke restkwaliteit een partij heeft op ieder moment in de keten. Inzicht in de genetische potentie van een ras is daarbij belangrijk, maar teeltfactoren zijn ook van grote invloed op de kwaliteit waarmee een product de keten ingaat.Het is belangrijk dat kweker en handelaar inzicht hebben in de kwaliteit en gevoeligheid van het product om de juiste product/markt combinatie te kunnen zoeken. Meer inzicht in optimale ketenomstandigheden (onder andere botrytis, ethyleengevoeligheid en koudegevoeligheid van een ras) biedt kansen voor gecombineerde ladingen. Dit kan door meerdere producten met dezelfde omstandigheden te combineren óf door compartimenten aan te brengen in de container of vrachtauto.

Onderzoek met Wageningen UR Food & Biobased Research en pilots per trein of short sea naar onder andere Helsingborg (Zweden), Helsinki en Istanbul hebben veel kennis opgeleverd en geresulteerd in diverse onderzoeksrapporten en een transportprotocol Potplanten. Bekijk hier de presentaties, rapporten en protocollen. Hier zijn ook drie animaties (Coolchain, Zeevracht Import Snijbloemen, Export Potplanten) te vinden waarin de kennis op een toegankelijke manier wordt uitgelegd. Komende tijd komen hier ook meer onderzoeksresultaten beschikbaar.

Met de resultaten van het onderzoek Koudetolerantie Phalaenopsis is het door Wageningen UR FBR ontwikkelde kwaliteitsbeheerssysteem verder gevuld.

GreenCHAINge is een project van VGB, Wageningen UR Food & Biobased Research en LTO Glaskracht Nederland en wordt gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken; Topsector Tuinbouw en het Productschap Tuinbouw.


bron: LTO Glaskracht Nederland

Publicatiedatum: 17-2-2017