Mededelingen

Vacaturesmeer »Tweetende AGF'ers

Laatste reactiesmeer »

Top-5 gisteren

Top-5 afgelopen week

Top-5 afgelopen maand

Koerslijstmeer »

Weer & verkeer

Weersverwachting
Nederland
Meer weer in Nederland
Looptijd april 2016 - april 2018

Nieuwe CAO AGF Detailhandel

Op de valreep van 2016 was er overleg met de vakbonden: CNV Vakmensen en FNV Handel. Dit was de derde keer dat werkgevers- en werknemerspartijen bij elkaar kwamen om te praten over een nieuwe CAO voor de AGF Detailhandel. De huidige CAO liep op 1 april 2016 af waarna deze CAO nog één jaar nawerking heeft en daarna komt te vervallen. Voor de sector was het dus zaak om tot een snel akkoord te komen voor een nieuwe CAO met de looptijd april 2016 - april 2018.

De voorstellenbrief
De vooralsnog laatste loonsverhoging voor onze CAO is doorgevoerd op 1 augustus 2015. Deze CAO is overigens alleen ondertekend door de CNV. De FNV wilde hieronder geen handtekening zetten omdat de onderhandelingsresultaten voor hen te mager waren. De FNV is wel weer aangeschoven bij de besprekingen voor de nieuwe CAO en uiteindelijk ook akkoord gegaan met de nieuwe afspraken.

Traditiegetrouw komt er bij het aflopen van de CAO van de kant van de vakbonden een formele opzegging van de bestaande CAO. Deze wordt gevolgd door een brief met de voorstellen van werknemerszijde. De belangrijkste punten hieruit waren voor de onderhandelingsronde voor deze nieuwe CAO:
  • Afbouwen van de jeugdlonen (een landelijk thema) in eerste instantie van 23 naar 21 jaar en dan verder;
  • Een persoonlijk opleidingsbudget voor de medewerkers in de branche;
  • Een loonsverhoging van 5% voor een CAO van twee jaar (1 april 2016 – 1 april 2018);
  • Bijzondere aandacht voor de werkgelegenheid van kansarmen op de arbeidsmarkt (arbeidsgehandicapten);
  • Verplichten van de medewerking van werkgevers aan de werkkostenregeling bij een verzoek van de medewerker (voor financiering van bepaalde zaken vanuit het brutoloon);
  • Aanbieden van een verzekering van de WW voor het derde jaar (ontwikkeling landelijke wetgeving).
Van werkgeverszijde brachten we daar tegenover in, dat we af willen van de compensatieregelingen op de bijzondere uren. Inmiddels staat dit punt al vele jaren op het lijstje van de werkgevers.

De onderhandelingen
ADN heeft een contact met de Sociale Partners, zo ook wanneer het gaat om de CAO onderhandelingen. Beide partijen krijgen de kans om de eigen belangen te vertegenwoordigen. Belangen die voor een belangrijk deel gezamenlijk zijn, maar wanneer het gaat om de kosten toch altijd weer een goede discussie opleveren. De resultaten die bereikt zijn voor wat betreft bovengenoemde punten:
  • Voor wat betreft de jeugdlonen en het derde WW jaar is besloten om de landelijke ontwikkelingen af te wachten.
  • Het persoonlijk opleidingsbudget komt er (nog) niet. De huidige scholingsmogelijkheden voldoen op dit moment nog prima.
  • Aan de werkkostenregeling verandert niets. De regeling biedt goede mogelijkheden voor de werkgever om in te zetten als secundaire arbeidsvoorwaarden richting de werknemers.
  • Aandacht voor de mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt zal verder onder de aandacht worden gebracht.
Loonafspraken
Tot slot de loonafspraken voor de komende jaren. Dit is altijd het sluitstuk van de gesprekken. De Ledenraad en Algemeen Bestuur waren vooraf om een mandaat gevraagd om de onderhandelingen in te gaan. We hebben binnen dit verkregen mandaat de nieuwe CAO kunnen afsluiten. Er zal twee maal een loonsverhoging worden doorgevoerd: 1,5% per 1 februari 2017 & 1,5% per 1 januari 2018

Van werkgeverszijde is ADN blij met dit resultaat. De kostenstijging blijft binnen de perken. Helaas zullen de compensatieregelingen voor werken op bijzondere uren gehandhaafd worden, maar, hier staan bovenstaande positieve punten tegenover.

Algemeen verbindend
Nu er een (principe) akkoord is bereikt, gaat ADN snel van start met het traject om de nieuwe CAO Algemeen Verbindend te laten verklaren (AVV) door het Ministerie. Dit intensieve traject dient vóór 1 april gerealiseerd te zijn. ADN verzorgt dit traject voor de branche.

Als werkgever doet u er goed aan dit bericht alvast door te sturen naar uw boekhouder en de loonsverhoging per 1 februari meteen door te (laten) voeren, zodat er niet met terugwerkende kracht gewerkt hoeft te worden.


Voor meer informatie:
AGF Detailhandel Nederland (ADN)
Prins Mauritsplein 1a
2582 NA Den Haag
T: (070) 351 21 06
F: (070) 351 21 99
info@agfdetailhandel.nl
www.agfdetailhandel.nl

Publicatiedatum: 30-1-2017

  

Plaats een reactie:

Naam: *
Woonplaats: *
Email: *
  E-mail weergeven
Bericht: *
Voer de code in
*

 

 

Ander nieuws uit deze sector: