Mededelingen

Vacaturesmeer »Tweetende AGF'ers

Laatste reactiesmeer »

Top-5 gisteren

Top-5 afgelopen week

Top-5 afgelopen maand

Koerslijstmeer »

Weer & verkeer

Weersverwachting
Nederland
Meer weer in Nederland
Novelle Wetsvoorstel Uitfasering Pensioen in Eigen Beheer gepubliceerd

Op 20 december 2016 was de stemming inzake het wetsvoorstel Uitfasering Pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen aangehouden. Op het laatste moment waren er berichten gekomen, dat er mogelijk een onvoorzien effect zou optreden door de wetswijziging met mogelijk forse budgettaire maatregelen. Daarom kondigde de staatssecretaris aan dat hij met een novelle zou komen, om dit mogelijke effect te voorkomen.

Novelle
Op 23 januari is de novelle verschenen. Hieruit blijkt dat de ophef van december naar alle waarschijnlijkheid niet correct was. Desalniettemin wordt het wetsvoorstel wel gewijzigd. In de kern blijft het wetsvoorstel uiteraard gelijk, maar vooral in de situatie dat er sprake is van zogenoemd extern eigen beheer vindt er een aanpassing plaats.

Extern eigen beheer
Er is sprake van extern eigen beheer als het pensioen in eigen beheer is ondergebracht bij een andere vennootschap dan de vennootschap waar de DGA in dienstbetrekking is. Ieder jaar betaalt de werkmaatschappij dan een pensioenpremie aan de pensioenvennootschap. De premie die de werkmaatschappij betaalt (of heeft betaald) is echter niet direct volledig aftrekbaar. Het deel van de premie dat ziet op indexatie van de toekomstige pensioenen is pas aftrekbaar op het moment dat de indexatie zich voordoet. Tot dat moment staat er op de actiefzijde van de werkmaatschappij dan ook een post vooruitbetaalde indexatie.  
Deze situatie is ook van toepassing als er sprake is geweest van waardeoverdracht van het pensioen in eigen beheer naar een andere vennootschap.

Gevolgen na de novelle
Op grond van het wetsvoorstel Wet Uitfasering heeft de DGA drie mogelijkheden met zijn opgebouwde pensioen in eigen beheer. Hij kan het opgebouwde pensioen afkopen, omzetten in een oudedagsverplichting (ODV) of hij kan niets doen waardoor een premievrije pensioenaanspraak resteert. In de novelle wordt nu voorgesteld, dat de actiefpost vooruitbetaalde indexatie meteen mag vrijvallen (het verlies wordt dan genomen) als de DGA zijn pensioen afkoopt.

Als de DGA kiest voor het omzetten in een ODV zal de actiefpost vooruitbetaalde indexatie in een aantal jaren lineair vrijvallen (namelijk tot aan de 87-jarige leeftijd).
Tot slot verandert er niets als gekozen wordt voor het louter premievrij maken van het pensioen in eigen beheer. De actiefpost valt dan pas vrij als in de toekomst de indexatie zich voordoet.

Intern eigen beheer
Als het pensioen in eigen beheer is ondergebracht in de vennootschap waar de DGA in dienstbetrekking is, is in veruit de meeste situaties geen sprake van een actiefpost indexatie en kan er geen last in het kader van de indexatie worden genomen. Afkoop of omzetting in een ODV leidt niet tot een aanvullend verlies voor de BV.

Ingangsdatum van de Wet
Voorgesteld wordt nu om de Wet Uitfasering Pensioen in eigen beheer in te laten gaan op de eerste van de maand, nadat de wet is aangenomen. Dit zou 1 april 2017 kunnen zijn. Dit zou betekenen, dat voor 1 juli 2017 (namelijk drie maanden later) het pensioen in eigen beheer premievrij moet zijn gemaakt. Ook eventuele externe polissen kunnen tot 1 juli 2017 naar eigen beheer worden teruggehaald (ook drie maanden later).

Voor de praktijk
De novelle zal op 7 februari worden besproken in de Tweede Kamer en twee dagen later zal erover worden gestemd. Daarna moet de novelle nog in de Eerste Kamer worden besproken. De advisering over dit dossier kan weer plaats gaan vinden, zodat men voorbereid is om vanaf het moment dat de wet ingaat direct de juiste keuze te maken. Hulp nodig bij het maken van die keuze? Neem dan vrijblijvend contact op met Leroy Smits van BDO via leroy.smits@bdo.nl of via 070 - 338 08 44.


Publicatiedatum: 25-1-2017

  

Plaats een reactie:

Naam: *
Woonplaats: *
Email: *
  E-mail weergeven
Bericht: *
Voer de code in
*

 

 

Ander nieuws uit deze sector: